כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 הגדרות

 
 
2.1 "אגרת בקשה"
תשלום עבור קבלת מידע, כפי שנקבע בתקנות ובהוראות תכ"ם.
 

2.2 "אגרת הפקה"
תשלום עבור הפקת מידע בכתב, עמוד צילום, עמוד פלט מחשב, דיסק, מידע מוקלט, מוסרט או מצולם, כפי שנקבע בתקנות ובהוראות תכ"ם.
 

2.3 "אגרת טיפול"
תשלום עבור  איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו, כפי שנקבע בתקנות ובהוראות תכ"ם.
 

2.4 "המנהל הכללי"
ראש הרשות הציבורית כמשמעו בחוק, מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
 

2.5 "המשרד"
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הרשות הציבורית כמשמעה בחוק.
 

2.6 "יחידה"
אגף/מינהל/מחלקה/יחידה.
 

2.7 "מבקש"
אזרח ישראלי או תושב הפונה למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לקבלת "מידע", או אזרח שאינו ישראלי או תושב, לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל בלבד.
 

2.8 "מידע"
כל מידע המצוי במשרד, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
 
2.9 "ממונה"
מי שממונה עפ"י סעיף 3 לחוק חופש המידע על ידי המנהל הכללי על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה במשרד.

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו