כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 כללי

 
 
1.1 בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 (להלן-החוק), לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה, אלא אם כן, יש סייג בחוק המונע מסירת המידע.
 

1.2 בעקבות החוק הוציא שר המשפטים תקנות לחוק חופש המידע, התשנ"ט-1999 (להלן-התקנות) הקובעות אגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו עפ"י חוק זה, וכן תקנות המסדירות את ביצועו של חוק חופש המידע.
 

1.3 נוהל זה קובע את ההוראות ליישום חוק חופש המידע והתקנות הנלוות לחוק זה, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה וזאת במסגרת המגבלות של חוק חופש המידע והגנת הפרטיות.
 

1.4 אין הוראות נוהל זה באות לסתור או להחליף כל הוראה הקבועה בחוק והן נועדו לצורך מימוש הוראות חוק חופש המידע.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו