כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 ייעוץ משפטי

 
 

7.1  הממונה יתייעץ עם היועץ המשפטי בכל שאלה הנובעת מבקשות מידע אשר לדעת הממונה או האגף הנוגע למידע יש לדחות את הבקשה, כמוגדר בסעיפים 8, 9, לחוק  ותקנותיו.


7.2  היועץ המשפטי יעדכן את הממונה על כל החלטת בית משפט שפורסמה בעתירות שיש להן חשיבות לציבור, ולהפעלת נוהל זה.​

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו