כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 אחריות

 
 
3.1 הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
 

3.2 ראשי מינהלים, מנהלי אגפים,  יחידות, מחלקות, מחוזות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
 

3.3 מנהלי יחידות מטה ומינהל, כל אחד בתחומו על פי העניין.
 

3.4 כל עובד אשר התבקש למסור מידע לממונה על חוק חופש המידע באמצעות המנהל.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו