כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 תכנית החומש להפחתת נטל רגולטורי

 
 
בהתאם להחלטה 2118 מיום 22.10.2014, משרד הכלכלה והתעשייה גיבש תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי ברגולציה קיימת. בתכנית, שתיושם בשנים 2015-2019, משתתפים 16 רגולטורים ובמסגרתה ייבחנו כ-40 תחומי רגולציה. תכנית החומש קובעת אלו תחומי רגולציה ייבחנו בכל אחת משנות החומש, ומורכבת מחמש תכניות עבודה שנתיות.
הרגולטורים הנכללים בתכנית החומש של משרד הכלכלה והתעשייה מפורטים ברשימה להלן (לפי סדר אלפביתי):

1. האגף לאיגוד שיתופי
2. היחידה ליחסי עבודה
3. המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות
4. הממונה על היטלי סחר
5. הממונה על צעצועים מסוכנים
6. המפקח על היהלומים
7. המפקח על המחירים
8. המפקח על המשקלות והמידות
9. מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
10. מינהל ההסדרה והאכיפה
11. מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
12. מינהל שעת חירום
13. מינהל תעשיות
14. מינהל תקינה
15. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
16. רישום ורישוי עיסוקים מקצועיים
 
תכנית החומש המלאה של משרד הכלכלה והתעשייה מפורטת באתר הרגולציה הממשלתי. התכנית עשויה להשתנות, ותעודכן אם וכאשר יבוצעו בה שינויים.
משרד הכלכלה והתעשייה מזמין אתכם להיות שותפים בתהליכי הפחת הנטל הרגולטורי המבוצעים במסגרת תכנית החומש. אתם מוזמנים להתעדכן בתהליכי השיח עם בעלי העניין הנעשים במסגרת תכניות הפחתת הנטל הרגולטורי, ולהעביר התייחסותכם בנושאים הנוגעים לכם.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו