כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 הערכת השפעות רגולציה - RIA

 
 

הערכת השפעות רגולציה (RIA) היא שיטת עבודה המנחה תהליכי קבלת החלטות, ומשמשת ככלי עזר בקביעת מדיניות רגולטורית.

 

תהליך הערכת ההשפעות כולל מספר שלבים, שעיקרם הגדרת הבעיה עמה מבקשת הרגולציה להתמודד, הגדרת התכלית והצורך בהתערבות רגולטורית ובחינת חלופות שונות ליישום הרגולציה. התהליך המלא מפורט במדריך הממשלתי להערכת השפעות רגולציה, אותו ניתן למצוא באתר הרגולציה הממשלתי.

 

תהליך זה נעשה על מנת להבטיח שהרגולציה שתיקבע תהיה מיטבית, דהיינו - רגולציה המאזנת בין התכלית אותה היא מבקשת להשיג לבין הנטל הנובע ממנה.

 

על פי החלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.2014 כל רגולציה חדשה חייבת לעבור תהליך של הערכת השפעות טרם התקנתה.

  
 

שקיפות היא ערך מרכזי בקביעת מדיניות רגולטורית ככלל, ובתהליכי הערכת השפעות רגולציה בפרט. בעמוד זה יפורסמו הדוחות המסכמים את תהליכי הערכת השפעות הרגולציה שבוצעו במשרד הכלכלה והתעשייה.

 

דוחות הערכת השפעות רגולציה

 

שם הרגולטור​ נושא ה-RIA​ הדוח המלא​
מנהל תקינה פתיחה לתחרות של שוק בדיקות התאמה לתקן ביבוא וטבין​ לחץ כאן

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה