כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 טיוב רגולציה

 
 
רגולציה (אסדרה) היא כלי בידיה של הממשלה, בו היא עושה שימוש לצורך הבטחת פעילותו התקינה של המשק ולשם הגנה על מגוון רחב של אינטרסים ציבוריים.
 
רגולציה נדרשת כאשר ישנו כשל שוק הפוגע בפעילותו התקינה של המשק, כאשר ישנו סיכון לא מקובל שיש להסירו, וכן כאשר מעוניינים להגשים מטרות חברתיות שונות כגון שוויון בין אוכלוסיות, נגישות וכדומה.
 
במשרד הכלכלה פועלים רגולטורים האחראים על אסדרת מגוון היבטים של פעילות המשק בתחומי התעשייה והמסחר.
 
בין היתר, משרד הכלכלה אחראי על:
  • ניהול של מערך התקינה, שמטרתו להבטיח את בטיחותו ובריאותו של הציבור
  • אכיפת חקיקה צרכנית, להגנה על הצרכנים ולהבטחת הסחר ההוגן
  • מתן רישיונות ואישורים ליבואנים, ותחומים נוספים.

רגולציה טומנת בחובה תועלת רבה, אך לעתים היא עשויה ליצור נטל עודף על כתפיהם של העסקים, של הצרכנים, ושל הציבור הרחב. מתוך הכרה בהשפעות השליליות שרגולציה עלולה להטיל על המשק, משרד הכלכלה פועל לשפר את כלל הרגולציות שבאחריותו, ולהביא ליצירתה של רגולציה מיטבית - רגולציה המאזנת בין האינטרסים הציבוריים עליהם היא מבקשת להגן, לבין הנטל הנובע ממנה.
משרד הכלכלה שימש כחלוץ בממשלה בכל הנוגע לחשיבה מערכתית על רגולציה במובנה הרחבה, והטמעת תהליכי קבלת החלטות השוקלים את תכליתה של הרגולציה לצד השפעות נוספות העשויות לנבוע ממנה.
 
במשרד פועל מאז שנת 2009 פורום רגולטורים, המכנס באופן תקופתי את כלל הרגולטורים במשרד לשם דיון בסוגיות רגולטוריות שונות, חיזוק שיתופי הפעולה והקניית כלי עבודה לטיוב רגולציה.

משרד הכלכלה היה, ועודנו, שותף מרכזי של אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בגיבוש מדיניות הרגולציה הממשלתית ובפיתוח המתודולוגיות להערכת השפעותיה של רגולציה.
 
המשרד פועל בימים אלו ליישום החלטת ממשלה מספר 2118, מיום 22.10.2014, בעניין הפחתת הנטל הרגולטורי. בהתאם לכך, המשרד גיבש תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי, ומבצע תהליכי הערכת השפעות של כל רגולציה חדשה, מתוך שאיפה לייצר מערך רגולטורי מיטבי המגשים את תכלית הרגולציה תוך שמירה על סביבה עסקית המעודדת פעילות כלכלית, דוחפת את המשק הישראלי לצמיחה, ומשפרת את רווחתם ואיכות חייהם של אזרחי ישראל.

אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, המוביל את הפעילות בתחום טיוב הרגולציה במשרד הכלכלה, מזמין אתכם להיות שותפים לתהליך. בכל שאלה בנושא ניתן לפנות ליוחאי ברנשטיין, מנהל תחום טיוב הרגולציה, בטלפון 02-6663532 או בדוא"ל regulation@economy.gov.il.
 
 
מיכל פינק,
סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

Banner_RIA.png