כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

ישראל כמרכז חדשנות לתחומי הבריאות

 
 
פרסום
30/11/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
(בשיתוף עם המכון הישראלי לחדשנות)
 

 
 
 
חדש
תמונת שער של הפרסום

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​העבודה כוללת סקירה מקיפה על המשמעות של קידום חדשנות במערכת הבריאות, על המהפכה הדיגיטלית שהמערכת עוברת ועל מדיניות מקובלת בעולם ומקרי בוחן לניצול ההתקדמות הטכנולוגית לשם פיתוח אשכול חברות משגשגות בענף זה. כמו כן מוצעים כלים לעידוד ולפיתוח של אשכול תעשייתי בתחום הבריאות. מטרת הכלים היא לעודד יצירה של סביבה תומכת חדשנות, שתקל על צמיחת חברות חדשות בתחום, בדגש על מינוף היתרונות של ישראל בתחום הדיגיטלי והניסיון הנצבר במחקר ויישום טכנולוגיות במערכת הבריאות הישראלית ובאקדמיה.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה