משרד הכלכלה והתעשייה

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 אודות המשרד

 
 
משרד הכלכלה והתעשייה הוקם בשנת 1949 בשם "משרד התעשייה" וכלל בתוכו גם אגפים שעסקו בתחום המסחר והתעסוקה.
 

סמכויות ותפקידים

המשרד שינה את שמו פעמים אחדות, שינויים המשקפים שינויים בתחומי האחריות של המשרד, שנעשו משיקולים פוליטיים ומשיק​ולים פונקציונליים.
 
ברוב שלושים שנותיו הראשונות נקרא המשרד בשם "משרד המסחר והתעשייה". בשנת 1978 שונה שמו ל"התעשייה, המסחר והתיירות". כעבור שלוש שנים הופרד ממנו משרד התיירות, והמשרד שינה את שמו ל"משרד התעשייה והמסחר" (ובקיצור: "משרד התמ"ס"), שינוי הרומז למתן עדיפות לתעשייה על פני המסחר.
 
בשנת 2003, עם מינויו של אהוד אולמרט לשר העומד בראש המשרד, הורחב המשרד באמצעות צירופו של משרד העבודה (שהיה קודם לכן חלק ממשרד העבודה והרווחה), ושם המשרד שונה ל"משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה" (ובקיצור: "משרד התמ"ת"). בשנת 2013, עם מינויו של נפתלי בנט לשר העומד בראש המשרד, שונה שמו ל "משרד הכלכלה" ובשנת 2015 שונה שם המשרד פעם נוספת  לשמו הנוכחי "משרד הכלכלה והתעשייה". 
 
משרד הכלכלה והתעשייה הוא אחד המשרדים הכלכליים המרכזיים והמובילים בממשלת ישראל, שבו מרוכזים כלים רבים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, פיתוח ההון האנושי וקידום הסחר הבינלאומי. המשרד מתמקד במיצוי פוטנציאל ההון האנושי והשבחתו, אכיפת הציות לחקיקה ובייזום חקיקה חדשה בתחומיי התעסוקה, הצרכנות, הסחר הבינלאומי, ההגבלים העסקיים, הבטיחות, החינוך, המחקר, הפיתוח, החדשנות, יוקר המחייה ועוד.
 
תפקידי המשרד השתנו במהלך השנים ובהתאם לכך השתנה כאמור גם שמו. עבודת המשרד מתמקדת ביצירת מקומות עבודה תוך מתן קדימות לאזורי עדיפות לאומית ולאוכלוסיות מיוחדות כגון: חרדים, מיעוטים, הורים יחידים ומוגבלים. כמו כן, עוסק המשרד בהגדלת היצוא כמוביל צמיחה במשק, בהרחבת היקף ההשקעות בתעשייה, במחקר ופיתוח תעשייתי, בפיתוח כלי מימון וסיוע לתעשייה, לעסקים ולמשקיעים, בהגברת המודעות הצרכנית ובשמירה על כללי סחר הוגנים, בפיתוח הון אנושי ומערכת חינוך והכשרה טכנולוגית, ביישום מעונות יום ומשפחתונים, בהגברת האכיפה בתחום חוקי ודיני עבודה ובענייני בריאות ובטיחות תעסוקתית, לרבות מתקני ספורט.
 
למשרד הכלכלה והתעשייה יחידות סמך רבות הכוללות, בין השאר, את הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן, המעבדה הלאומית לפיזיקה, מכון היהלומים, מכון היצוא הישראלי, המוסד לבטיחות וגהות ושירות התעסוקה.
 
 

מספר נושאים מרכזיים, עומדים בראש סדר העדיפויות של פעילות משרד הכלכלה והתעשייה:

·         יצירת מקומות עבודה שמקורם בצרכים כלכליים ועסקיים יציבים, תוך מתן עדיפות לאזורי הפריפריה ולישובים בהם שיעור האבטלה גבוה.
·         סיוע בפיתוחה וביסוסה של תעשייה יעילה ורווחית, בעלת כושר תחרות, שתוכל להיות גורם מוביל בצמיחה מואצת של המשק הישראלי.
·         פיתוח הפעילות הכלכלית הבינלאומית של ישראל ובמיוחד פיתוח כלים להגברת היצוא במטרה להבטיח השקעות זרות מאסיביות בישראל והעמקת העניין והאטרקטיביות של המשק הישראלי.
·         הרחבת שיתוף הפעולה והסחר הכלכלי עם מדינות האזור למיצוי היתרונות היחסיים של כל מדינה.
·         פיתוח מערכת חינוך והכשרה טכנולוגית מגוונת. פיתוח הון אנושי במטרה להגדיל את התשתית האנושית על פי צורכי התעשייה והמשק.
·         ייזום מדיניות ותוכניות להחלפת עובדים זרים בעובדים ישראליים בענפי הבנייה, החקלאות והתעשייה.
·         יזום מדיניות לשילוב והגדלת שיעור התעסוקה של אוכלוסיות מיוחדות כגון: חרדים, מיעוטים, הורים יחידים ומקבלי הבטחת הכנסה, אוכלוסיות שהשמתן קשה, נכים ומוגבלים.
·         קידום המחקר והפיתוח התעשייתי, כאמצעי לפיתוח תעשייה עתירת ידע שתקדם את היתרונות היחסיים של ישראל, ותאתר את התחומים החדשניים בהתפתחות העולמית.
·         הגברת התחרותיות במשק ומניעת הנזקים הנגרמים למשק מהתארגנות קרטלית ומונופוליסטית.
·         עידוד הציבור למודעות צרכניות ושמירה על כללי סחר הוגנים, שיבטיחו את רווחת הפרט ויגבירו את רמת התחרותיות במשק.
·         הגברת אכיפה של חוקי עבודה במטרה להבטיח שכר ותנאי עבודה הולמים.
·         פיתוח כלי מימון חוץ תקציביים – שימוש מושכל בתקציב המדינה ליצירת תמריצים להשתתפות שוק ההון במימון מיזמי פיתוח ותעשייה.
 

יחידות המשרד

​משרד הכלכלה והתעשייה מורכב מיחידות מטה ומחוזות המעניקים שירות לציבור הרחב וכן מיחידות פנים משרדיות ויחידות סמך העוסקות במגוון נושאים הנוגעים, רובם ככולם, להיבטים הכלכליים המרכזיים במשק הישראלי.

יחידות המטה כוללות את לשכות השר והמנכ"ל, לשכת המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, חשבות המשרד, ביקורת פנים, דוברות פרסומים ופניות הציבור, הלשכה המשפטית, מנהל תכנון מחקר וכלכלה, מערכות מידע ומחשוב, תכנון ובקרה והפיקוח על המחירים.

 

ארבעת מחוזות המשרד הם: מחוז באר שבע והדרום, מחוז חיפה והצפון, מחוז ירושלים ומחוז תל אביב והמרכז.

בנוסף ליחידות המטה וארבעת המחוזות, כולל משרד הכלכלה והתעשייה יחידות משרדיות ויחידות סמך הפועלות בתחומי התעשייה, המסחר והתעסוקה על שלל רבדיהם. בין יחידות המשרד ויחידות הסמך ניתן למנות את מרכז ההשקעות, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, יחידת הממונה על התקינה האחראית, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, האגף לאיגוד שיתופי, המפקח על משקלות, מידות וסטנדרטים, המעבדה הלאומית לפיזיקה, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכן מספר יחידות הפועלות בתחום התעסוקה ביניהן: היחידה ליחסי עבודה, מנהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ואגף מעונות יום ומשפחתונים.

 

למידע נוסף:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו