רישום ורישוי עיסוקים

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים

 
 
 

אודות היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים

​המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים משתייכת לאגף לרישום ורישוי עיסוקים, היחידה היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958.
 
המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכליות, המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו, שעיקרן:

 • רישום מהנדסים ואדריכלים בפנקס המהנדסים והאדריכלים – טיפול בקשות לרישום של מוסדות בישראל ובחו"ל, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.
 • רישוי (שלב הסמכה מתקדם ובכיר) של מהנדסים ואדריכלים רשומים לאחר תקופה הנדרשת כחוק טיפול בקשות לרישוי, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.
 • הנפקת תעודות רישום/רישוי, חידוש תוקפן.
 • קבלת קהל ומתן מידע בכתב ובע"פ על נהלי הרישום.
 • פתיחת מדורים וענפים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עריכת כל שינוי בהם ופרסומם, וקריטריונים לסיווג נרשמים במדורים ובענפים חשובים על-פי לימודיהם.
 • סיוע מנהלי וארגוני למועצת ההנדסה והאדריכלות ולוועדותיה השונות.
 • טיפול מנהלי בתחום סמכויות הרשם להכרה במסלולים הנדסיים ממכללות בישראל ובמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
 • תיאום ממשקי פעילות משותפים עם המועצה להשכלה גבוהה, מוסדות אקדמיים, ממשלה וארגוני מהנדסים ואדריכלים.
 • מתן תשתית מנהלתית ולוגיסטית לוועדת האתיקה למהנדסים ואדריכלים המופעלת על-פי הנ"ל.
 • פועלת ליישום החוק "מורשה להיתר", חוק הנגישות ויישום דוח ועדת החקירה הממלכתית בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור (דוח זיילר) וכן הכשרת מורשי נגישות.
   

בין יתר תפקידה, פועלת המחלקה ליישום מדיניות מחלקתית, הכוללת:

 • ביצוע מבחני רשום ומבחני רישוי מהנדסים ואדריכלים.
 • בדיקת תוכניות להכשרה מקצועית, אגב תיאומם מול המל"ג.
 • כינוס ועדות מורחבות לכתיבת קריטריונים, כתיבת מבחנים, בדיקת מועמדים ובדיקת עררים.

 

 

 

יצירת קשר

ניתן לפנות ליחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים דרך מערכת פניות ציבור.
 
 

קבלת קהל (באמצעות מוקד)

קבלת קהל תינתן בימים א'- ה' בין השעות 8:00 עד 16:00. 
מיקום: רח' כנפי נשרים 24 כניסה ב' (בבניין הסופר דיל), קומה 1 חדר 152 (במעלית קומה 1, צמוד לרחבה הגדולה) ירושלים.
 

תחבורה ציבורית - מהתחנה המרכזית ירושלים לכיוון שכונת גבעת שאול, קווים:  74,75,60,64

 

 

 

יובהר ויודגש כי בקבלת הקהל לא ינופקו חידושי רישיונות ואו תעודות רישום, לצורך חידוש רישיון או קבלת העתק תעודת רישום יש ליצור קשר טלפוני ואו הגשת בקשה במערכת פניות הציבור.

*זמני קבלת הקהל עתידים להתפרס לימים נוספים יש לעקוב אחר הפרסומים באתר הרשם.

 
 

מענה אנושי (באמצעות מוקד טלפוני)

מענה אנושי יינתן בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 16:00 באופן רצוף, במספר טלפון 02-6662540.

 

לנוחיותכם, ניתן לפנות למחלקת רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים גם באמצעות מערכת פניות הציבור ו/או בפקס מספר 02-6662944


 

 
שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטה
אבישר אליהומנהל לענייני חשמל ורשם מהנדסים ואדריכלים02-666203002-6243042
שריקי שרוןמרכזת רישום מהנדסים ואדריכלים02-666254002-6662944
טהר טלי ראש ענף רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים02-666254002-6662944
שירמן אולגה רכזת לשכת רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים02-666254002-6662944
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו