דבר שר הכלכלה הודעה לעיתונות
דבר מנהל מינהל סחר חוץ
תנאים לקבלת התארים
הודעות לעיתונות
תעשיית יהלומים החברה רב-לאומית הנבחרת פרס היצוא
אות סחר החוץ בשנים קודמות
אודות מינהל סחר חוץ
מיטרוניקס - יצואן גדול
כפרית תעשיות - יצואן בינוני אף רובוטיקס רכישות - יצואן בינוני
א. משי תעשיות קוסמטיקה - יצואן קטן לומוס - יצואן קטן