דבר מנהל מינהל סחר חוץ
תנאים לקבלת התארים
הודעות לעיתונות
תעשיית יהלומים פרס היצוא
אות סחר החוץ בשנים קודמות
אודות מינהל סחר חוץ