הפ​עלת מסג​רות ילדים - מידע לרשויות ולארגונים
רשויות וארגונים המפעילים או המעוניינים להפעיל מסגרות ילדים בפיקוח מש​רד הכלכלה והתעשייה, נדרשים לעמוד בנהלים, שנקבעו על ידי המשרד ולפעול בהתאם להנחיות ולהודעות המשרד.
בא​תר זה תוכלו לקבל מידע לגבי קבלת הכרה ותמיכות מטעם המשרד וכן תוכלו להתעדכן בהנחיות ובהודעות האחרונות.
תמונה: צהרונים​​
 

נהלי הפעלה

  • הפעלת מעונות יום ומשפחתוניםנהלים להפעלת מעונות יום ומשפחתונים
     
  • סטנדרטים להפעלת מסגרות ילדיםסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות
     
 
 
עצור גלילה

הודעות והנחיות