מעונות יום, משפחתונים וצהרונים
המשרד פועל לשילובן של אימהות לילדים בגיל הרך בשוק העבודה ובהכשרה מקצועית, על ידי  הסרת חסמים ומתן פתרונות לסידור הילדים במסגרות מוכרות, כגון: מעונות יום, משפחתונים וצהרונים. האגף למעונות יום, משפחתונים וצהרונים מפעיל מערך פיקוח ובקרה ודואג ​להכשרת הצוות החינוכי.

רישום למסגרת ילדים סימולטור לחישוב דרגת זכאות עדכונט ברור דרגת הזכאות
רישום והג​שת בקשות לתמיכה (סבסוד ילדים)
סימולטור לחישוב דרגת זכאות על בסיס הכנסה​
שליחת מסמכים לעדכון בקשה קיימת לדרגת זכאות
ברור הדרגה שנקבעה להשתתפות המדינה
 
 

אפליקציית הרישום של מעונות היום