בחינות, ציונים ותעודות לנוער

 
 

 
אחת מאוכלוסיות היעד של הנבחנים של תחום הבחינות היא, תלמידים המסיימים לימודיהם בבתי ספר תעשייתיים ובתי ספר לחניכים. הלימודים והבחינות נערכים על פי חוק החניכות, תשי"ג-1953 וחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 אשר נועדו להסדיר את כל הקשור לעבודתם של נערים וחניכים וכן, את חובת לימודי מקצוע ולימודים מאושרים במסגרת תקופת החניכות.

בהתחשב בחוקים אלה ובחוקת זכאות לתעודות, הוסדרו מסלולים שונים למסגרות נוער. לכל מסלול הוגדרו פרמטרים פדגוגיים שונים כגון: תנאי כניסה, רשימת מגמות, מערכת שעות נפרדת, סוגי בחינות, סוגי תעודות.  ההקפדה על הכללים בכל מסלול תאפשר לימודים סדירים, רכישת מקצוע וזכאות לתעודה. מרבית הבחינות מתקיימות בסיום כיתה י"ב, למעט מספר בחינות המתקיימות בסיום כיתה י"א.  לקראת מועד הבחינות המתקיים בחודשים מאי, יוני, בכל שנה, מפרסמת המחלקה הנחיות והליכי רישום נבחנים לבחינות הגמר לנוער​.
 
בחינות בגרות
במסגרת הסדר מיוחד בין האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם לבין אגף הבחינות במשרד החינוך תלמידינו רשאים להיבחן בבחינות הבגרות. משרד החינוך מעמיד מנהלה  מיוחדת לטיפול בבתי הספר המפוקחים ופועלים באמצעות משרד הכלכלה והתעשייה (מערכת המנב"ת) אשר אחראית על כל הטיפול והרישום לבחינות הבגרות.
מדיניות האגף להכשרה מקצועית קובעת כי יש לאפשר לכל התלמידים בעלי היכולת המתאימה להבחן במקבץ בחינות בגרות במקצועות הכלליים והטכנולוגים בהרכב רצוי של כ-14 יחידות אשר מאפשר לתלמידים אופק להמשך הכשרה במסלול טכנאים והנדסאים.
 
תעודות
תלמיד העומד בכל הדרישות הלימודיות והבחינות השונות זכאי לתעודה בהתאם לחוקת הזכאות.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו