מיקודים לבחינות נוער תשע"ו - קיץ 2016

 
 
 
 
 

​המיקוד נועד לאפשר לנבחנים ללמוד את החומרים המופיעים בתוכנית הלימודים מבלי שייווצר חסר כלשהו, ולהקל עליהם בלמידה  לקראת הבחינה עצמה.

המיקודים מתפרסמים לרוב בין חודש-חודשיים לפני תחילת מועד הבחינות הקרוב.