נושאים באתר

 
     
 

 רישום ורישוי עיסוקים

 
 

אגף רישום ורישוי עיסוקים מאגם בתוכו את היחידות העוסקות ברישום ורישוי בעלי מקצוע אשר הוסמכו לכך עפ"י החוק.
האגף מפעיל את החוקים המסדירים את המקצועות בענפי ההנדסה והאדריכלות, החשמל והמורשים לנגישות, ואלו הם: חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958, חוק החשמל, תשי"ד-1954, חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012,  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, ותקנות שהותקנו מכוח חוקים אלו.

 

האגף עוסק ברישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים, רישוי חשמלאים, רישום הנדסאים וטכנאים, רישום מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה ורישום מורשה נגישות שירות.

 

כמו כן, האגף מטפל בבקשות להסדרת עיסוקים באמצעות הוועדה להסדרת עיסוקים בהתאם להוראת מנכ"ל 0.6 - הטיפול בבקשות להסדרת עיסוקים. בתמצית, מטרת ההוראה להנחות כיצד לטפל בהצעות להסדרת עיסוקים, ומהי עבודת ההכנה המקצועית הנדרשת.
              

ככלל, היחידות עוסקות ברישום ורישוי בפנקס/מרשם מקצועי, להלן ההבחנה:

  • רישום – מתבסס על לימודים שהוגדרו עפ"י החוק לפי עניין.
  • התמחות – שלב הניסיון הפרקטי בתהליך לקבלת רישוי.
  • רישוי - מתבסס על לימודים + התמחות/ לימודים.

 

כל בקשה לרישום ורישוי תבחן בכלים ובמסגרת היחידה המתאימה, פניות לעניין הסדרת העיסוקים וכן תלונות על יש להפנות למנהלת האגף.
 

רישום מהנדסים ואדריכלים
רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

מידע בנושא רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים  

 

רישוי חשמלאים
מידע בנושא רישוי חשמלאים
מידע בנושא רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
 ​
 מורשי נגישות
מידע בנושא רישום מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ומורשה נגישות השירות
מידע בנושא קביעת כללים לרישום, הכרה בתארים, רישוי וכו' 
מידע בנושאים אתיים הנוגעים למהנדסים ואדריכלים
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו