בטיחות ובריאות תעסוקתית

 

 הוראות מפע"ר, נהלים ונהלי תפעול (COP)

 
 
 
 
 
​בדף זה ניתן למצוא הוראות מפע"ר, נהלים ונהלי תפעול (COP) שפורסמו על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
כותרתמטהמספר מסמךמטהתאריך פרסוםמטה
פנקס דגמי עגורני צריח עד לתאריך 10/08/201761183710/08/2017
רשימת מקצועות שווי ערך למועמדים לקורס ממונים על בטיחות בעבודה60680313/07/2017
שדרוג מעליות מבוקרות - עדכון הנחיה59859228/05/2017
נוהל הדרכת מנהלי עבודה ועובדי תחזוקה על פי דרישות סף לקבלת אישור מפקח עבודה ראשי59805904/05/2017
נוהל קיום קורסים בתחום הבטיחות   14/03/2017
סיכום של החלטת הועדה לחישוב של 200 שעות חשיפה לצורך הגדרת העובד כעובד ברעש מזיק   22/02/2017
הקמה או הגבהה של עגורני צריח - חידוד הנחיות58954722/02/2017
פנקס הבמות והפיגומים הממוכנים58771207/02/2017
הנחיה להצבה והפעלת עגורני צריח העובדים במצבי קיצון56722601/02/2017
הנחיה לשדרוג מעליות מבוקרות מסוג VVVF, ACVV58445212/01/2017
נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאבזרי הרמה   10/01/2017
נוהל תכנון ניטור רעש תעסוקתי   25/12/2016
נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית לרעש   25/12/2016
השהיית ההוראה בדבר שדרוג מעליות מבוקרות57998711/12/2016
נוהל הכשרת נאמני בטיחות58147511/12/2016
נוהל הכרה בימי השתלמות58066711/12/2016
שדרוג מעליות מבוקרות התקנת מע' ניטור בלמים בבלם בעל סליל יחיד57435514/11/2016
הנחיות בטיחות במיכליות כביש להובלת חומרים בתפזורת עם פריקה בלחץ אויר - הבהרה56928105/09/2016
נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בבניה השעייתו וביטול מינויו56671615/08/2016
הבהרה באשר לדרישה למינוי ממונה על הבטיחות בחברות בנייה בסיווג ג' 556733109/08/2016
 
הבא לעמוד אחרון