עצור
 

קמפיינים וסרטונים

 ​
התמונות הקודמות
 • בטיחות בענף הניקיון המוסדי
 • בטיחות בענף האירוח וההסעדה
 • בטיחות בענף הבנייה
 • שינה, תאונות ועבודת משמרות
 • גהות תעסוקתית - סכנות החשיפה לעופרת
 • גורמי סיכון ארגונומיים בתפקידי עבודה ודרכים להפחתתם
 • אקלים בטיחות - פרויקט התערבות לשיפור הבטיחות במפעלים
 • העברת מידע בטיחותי - תכנון ועיצוב שלטים ותוויות
 • מרכז המחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש, הטכניון
 • אכיפה ידידותית של כללי התנהגות בטוחה
 • קמפיין תוכנית ניהול בטיחות בעבודה
 • ערוץ היוטיוב של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
התמונות הבאות
   היכנסו לערוץ של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ב
 

חפשו באתר

חיפוש בעלי תפקידים בתחום הבטיחות בעבודה
איתור מוסדות להדרכה ולהסמכה
טפסים ושירותים הוראות מפע"ר ונהלים חוקים, תקנות וצווים