הטרדה מינית זו גם אפליה

 
 
הטרדה מינית

הטרדה מינית בעבודה

​הטרדה מינית בעבודה היא התייחסות לאישה או לגבר כאל אובייקט מיני כאשר היא/הוא אינו/ה מעוניין/ת בכך. 


התייחסות זו משפילה את הקורבן ופוגעת בזכותו/ה לקבלת הזדמנות שווה להשתלבות בשוק העבודה. בנסיבות מסוימות, הטרדה מינית מהווה אף עברה פלילית.


דוגמה להטרדה מינית - מעסיק משגר לעבר עובדת חדשה במשרד הערות על לבושה הצמוד והסקסי. העובדת ביקשה ממנו לחדול אך הוא ממשיך. 


במקרים של התייחסויות והצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, מפריד מפורשות בין מקרים כאלו המתרחשים בין העובדים/ות לבין התייחסויות והצעות שכאלו המתרחשות במקרה של יחסי סמכות ומרות:
 • בין העובדים/ות: על המוטרד/ת להתנגד להצעה בפעם הראשונה ורק במקרה של פנייה שנייה של המטריד/ה יחשב הדבר להטרדה מינית.
 • יחסי סמכות ומרות בהקשר של יחסי מעסיק/ה לעובד/ת: מעשים מגונים או סחיטה באיומים, הצעות, אמירות והתנהגות הנושאים אופי מיני ונעשים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות, ייחשבו הטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא סירבו להצעות ולא דחו אותן במפורש. אין צורך שהעובדים יביעו התנגדות משום שביחסי מרות וכפיפות יש קושי מובנה בהבעת התנגדות מכח היחסים.

 

כיצד מונעים הטרדה מינית במקום העבודה?

בכל מקרה של יחסי מרות, על בעל המרות להימנע מליצור או ליזום כל מצב העלול להיחשב כהצעה, או התייחסות, בעלת אופי מיני.

כמו כן, יש להדריך את העובדים במקום העבודה להימנע:

 • מהתייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם.
 • מיצירת סביבה עוינת. למשל איסור על צפייה באתרים פורנוגרפיים, שליחת מיילים מיניים או סיפור בדיחות גסות במקום העבודה.
 • משימוש בכח לסחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.


במקרים בהם לא מתקיימים יחסי מרות, יש לנהוג במשנה זהירות, יש להימנע מהתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם ואף מהתייחסויות לא מילוליות כמבטים, קריצות ובהיות. לדוגמא יש להדריך את העובדים מאמירות בעלות אופי מיני כגון: "מדוע את עייפה, מה עשית אתמול בלילה?".


אחריות המעסיק:

חוק הטרדה מינית מטיל על המעסיקים/ות חובה חוקית לטפל במקרי הטרדה מינית במקום העבודה ולמנוע הישנותם:

 • על המעסיק/ה למנות אחראי/ת שתפקידם לקבל ולטפל בתלונות.
 • על כל מעסיק/ה המעסיקים מעל ל-25 עובדים/ות לקבוע תקנון אשר יובאו בו עיקרי החוק ועיקר דרכי הטיפול בהטרדות מיניות. לצפייה בתקנון לדוגמא, כמפורט בתקנות למניעת הטרדה מינית​ (חובות מעביד), תשנ"ח-1998.
 • על כל מעסיק/ה לנקוט באמצעי מניעה מקדימים, להביא את הוראות החוק והתקנון לידיעת כל העובדים/ות והממונים/ות, לארגן פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית בתכיפות סבירה או לאפשר לעובדים/ות להשתתף במשך שעות העבודה, בפעולות הסברה.


מעסיקים/ות מוזמנים/ות להיעזר בשירותי נציבות השוויון, ולפנות לקבלת ייעוץ וסיוע ביישום הדרכים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. למידע על השירותים וכלי הסיוע שמעמידה נציבות השוויון לרשות מעסיקים, לחצו כאן.​


לידיעתכם - החוק קובע שמעסיקים/ות שלא ימלאו אחר הוראות החוק יהיו חשופים הן לקנס פלילי (במקרה שלא פורסם תקנון) והן לתביעה אזרחית שיוכלו המוטרד/ת להגיש נגדם, במקביל לתביעה שכנגד המטריד/ה. דעו כי מעסיקים/ות חשופים לתשלום פיצויים, ללא הוכחת נזק ובלי קשר לאחריות העובד/ת. למידע בנושא אכיפת זכויות עובדים, לחצו כאן.

 

צרו קשר

​​במידה וקיים חשש להטרדה מינית במקום העבודה, ניתן לפנות לנציבות השוויון לקבלת סיוע וייעוץ. למידע נוסף, לחצו כאן​.

שאלות בנושא הטרדה מינית במקום העבודה:

 • פתח
 • פתח
 • לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
    
    
    
    
  מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו