הגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת ילד בהופעה ציבורית או פרסומת

 
 
המבקש להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 בהופעה מבוימת, חייב בהיתר ממשרד הכלכלה והתעשייה, טרם העסקת הילד. להגשת בקשה לקבלת היתר, יש לשלוח את הטפסים והמסמכים הנדרשים לידי  הממונה על חוק עבודת הנוער, במשרד הכלכלה והתעשייה.
הופעות אשר אינן דורשות היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה: צילום דוקומנטרי של פעילות כלשהי, השתתפות בחידונים, ראיון חד-פעמי באופן אקראי וללא הכנה וביצוע של קטע מבוים.​​​
לקבלת היתר, יש למלא את טופס הבקשה המופיע מטה ולצרף את כל האישורים והמסמכים כנדרש.
 
את הבקשה יש להגיש בדואר או במסירה אישית לכתובת: אגף הרישוי - חוק עבודת הנוער, מינהל הסדרה ואכיפה, משרד הכלכלה והתעשייה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב – יפו 6701201.

תכנית הפקה
  • יש להודיע על ההשתתפות לפחות חודש לפני ליהוק הילד לתכנית הפקה עתידית, ולהעביר את התמליל ואת כתובת מקום הביצוע.
  • לגבי הופעה ציבורית - יש להעביר 5 עותקים של תכנית ההופעה, עיקרי תוכנה, נוסח המחזה/ התסריט, כל זאת בציון תפקיד הילד וסימון הפסקאות הנוגעות במישרין להופעתו.
 
דגשים למילוי הטופס:
  • יש לשלוח את הבקשה לפחות שבועיים לפני מועד ההעסקה הצפוי (כולל חזרות הנערכות לקראת ההופעה).
  • הטופס כולל התחייבות המבקש, אישור הורי הילד, אישור רופא מטפל, עמדת הנהלת המוסד החינוכי בו לומד הילד ועמדת הילד (אם הוא מעל גיל 6).  
  • טופס הבקשה חייב לכלול את כל החתימות הדרושות. אם המבקש הוא תאגיד, חייב לחתום מנהל התאגיד והוא בלבד.
  • אם המבקש הוא תאגיד, יש להעביר את פרטי המנהל/המבקש, כפי שרשום ברשם החברות עם חתימתו על טופס הבקשה,  לבדיקת עברו הפלילי. הבדיקה נעשית עם המשטרה ואורכת זמן,  לכן יש לשלוח חלק זה בהקדם האפשרי גם אם טרם ידועים פרטי הילדים שיועסקו.
  • בקשות חוזרות לילדים שהשתתפו בעבר בהפקה כלשהי - חתימת הרופא תקפה ל- 6 חדשים, חתימת מנהל/מנהלת המוסד החינוכי חייבת להיות מעודכנת לתקופת ההעסקה. 

 

להורדת טופס הבקשה:

מה לצרף לבקשה?

 

  • במקרה בו מועסק הילד דרך סוכנות תיווך, יש להציג "היתר לתיווך העסקת ילד", מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, שניתן לסוכנות התיווך עבור אותו ילד (ההיתר ניתן לסוכנות התיווך לגבי כל ילד בנפרד). אנא וודאו מול חברת התיווך, טרם העסקת הילד, כי יש ברשותה היתר לתיווך וצרפו את ההיתר לבקשה.

מענה לפניות

​לשאלות ובירורים ניתן לפנות לאגף ההסדרה, במשרד הכלכלה והתעשייה:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

היכן ניתן לקבל את השירות?
שם הסניף:אגף הסדרה - תחום עבודת נוער
כתובת:קריית הממשלה ת"א - דרך מנחם בגין 125 תל אביב, קומה 12
טלפון:03-7347910/26/51
דוא"ל:שליחת דוא"ל