זכויות עובדים
 
באתר זה תמצאו מידע שימושי בנושא זכויות העובדת והעובד - החל משלב חיפוש העבודה, דרך קיום תנאי העבודה ועד סיום ההעסקה. 
 
 
האתר מותאם לעובדים ולמעסיקים.

מידע לפי נושאים

חיפוש עבודה תנאי עבודה סיום יחסי עבודה
מידע בנושאים זכויות דורש עבודה, הסכם עבודה, העסקה באמצעות קבלן כ"א ועוד
מידע בנושאים שעות עבודה, שעות נוספות, היעדרות מעבודה, תנאים סוציאליים, שכר ועוד
מידע בנושאים פיטורים והתפטרות, פיצויי פיטורים, פרישה לגמלאות, הזכות לביטוח פנסיוני ועוד
 
זכויות לפי שיוך לאוכלוסייה אכיפה ומיצוי זכויות רשיונות והיתרים בתחום יחסי העבודה
מידע בנושאים זכויות נשים עובדות, זכויות עובדים זרים, זכויות עובדים עם מוגבלות, זכויות נוער עובד ועוד
מידע בנושאים בירור זכויות, אכיפת חוקי עבודה, הטלת עיצום כספי, התראה מינהלית, טיפול בתלונות עובדים ועוד
 
מידע בנושא קבלת היתר או רישיון מטעם משרד הכלכלה, הנדרש בתחום יחסי העבודה 
 
 
 
שוויון הזדמנויות בעבודה

מה תרצו לעשות?

עיון בחקיקה איתור הסכם קיבוצי/צו הרחבה
הגשת בקשה להיתר/רישיון הגשת תלונה בדבר הפרת חוקי עבודה