זכויות בהתאם לשיוך לאוכלוסייה

 
     
 

 זכויות עובדים זרים

 
 
ככלל, עובד זר זכאי לתנאי העבודה הבסיסיים להם זכאי עובד ישראלי

 

בנוסף לתנאים החלים על העסקת עובד ישראלי, קיימים תנאים מיוחדים החלים לגבי העסקת עובד זר, כגון: החובה למסור לעובד הזר הסכם עבודה הכתוב בשפתו, או החובה לספק לו ביטוח בריאות ומגורים הולמים.


המידע שלהלן מתמקד בזכויות המיוחדות של העובד הזר בישראל.


על גיוס והעסקת עובד זר בענפי משק מסוימים, חלים גם כללים ונהלים מכוח הסכמים בילטרליים. פרטים בקשר להסכמים הבילטרליים, באתר רשות האוכלוסין וההגירה. ​​

 

רשימת נושאים:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו