זכ​ויות בני נוער עובדים
מערכת הזכויות של העובד הבוגר, חלה כ​כלל גם על בני נוער עובדים. זאת בכפוף להסדרים מיוחדים, המעוגנים בחוק, שנועדו להבטיח לבני הנוער, תנאי עבודה ההולמים את צרכיהם המיוחדים, לרבות בתחומי הבריאות, החינוך והבטיחו​ת בעבודה.
למידע מורחב אודות הזכויות, לחצו על אחד הקישורים ברשימת הנושאים מטה. 
 

תשדיר בנושא העסקת בני נוער

בני נוער עובדים? תכירו את כל הזכויות שמגיעות לכם!

 
אפליקצייה לזכויות בני נוער עובדים