זכויות עובדים

 
     
 

 אכיפה ומיצוי זכויות

 
 

זכויות העובד בתחום יחסי העבודה וחובות המעסיק כלפי העובד, מעוגנים בחוקי העבודה, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, וכן בהסכם העבודה האישי של העובד.

 

בנוסף לזכותו של עובד להגיש תביעה למימוש זכויותיו בעבודה שנפגעו, בחוקי העבודה קיימות, במקרים מסוימים, הוראות עונשיות המאפשרות להטיל על מעסיק, ובתנאים מסוימים גם על מזמין שירות, סנקציה בשל הפרה של חובה שעליהם לקיים כלפי העובד.

 

ההוראות העונשיות שבחוקי העבודה, הן משלושה סוגים:

 
  1. סנקציה מינהלית המוטלת בידי אגף האכיפה המינהלית, במינהל הסדרה ואכיפה, שבמשרד הכלכלה והתעשייה.
  2. סנקציה אזרחית, כגון: סמכות בית הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצוי כספי שאינו תלוי בהוכחת נזק. להוראות המסמיכות את בית הדין לפסוק פיצויים לעובד שזכויותיו בעבודה נפגעו, לחצו כאן
  3. ענישה פלילית, המחייבת העמדה לדין פלילי והגשת כתב אישום.
​​​​​​​
 

רשימת נושאים:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו