אודות מינוף התעשייה בפריפריה

 
 
מדינת ישראל רואה בפיתוח אזורי תעשייה ביישובי הפריפריה, מנוע צמיחה של הכלכלה הישראלית. לכן היא מעודדת רשויות מקומיות ביישובים אלו, להקים ולפתח פארקים תעשייתיים משגשגים ולעודד יזמים חדשים להקים מפעלים שיספקו לתושבים מקומות עבודה חדשים.

מנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה מהווה זרוע ממשלתית לקידום מטרה זו ואחראי על אחד מכלי הסיוע החשובים במשק הישראלי לפיתוח התעשייה, למיגור האבטלה ועידוד הצמיחה ביישובי הפריפריה. כלי הסיוע כוללים: אחריות על זמינות המגרשים, הקצאתם בפטור ממכרז וסבסוד בהוצאות פיתוח התשתיות.
 
המינהל אחראי על כ- 120 אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית בפריפריה ומפעיל ארבע חברות מנהלות המשמשות זרוע ביצועית של היחידה בשטח. כמו כן מבצע המינהל באמצעות נוהל רשויות מקומיות פרויקטים רבים נוספים.
 
 
 

החשיבות של מינוף התעשייה בפריפריה

מנקודת מבט - ממשלת ישראל
 • פיזור אוכלוסין והעמדת מקורות תעסוקה לאוכלוסיה זו.
 • שיפור כושר התחרות  במשק הישראלי והגברת הייצוא.
 • הקטנת פערים כלכליים בין מרכז הארץ לפריפריה
 • פיתוח אזורי תעשייה ומלאכה באזורי עדיפות לאומית והגדלת פוטנציאל התעסוקה.
מנקודת מבט היזמים והתעשיינים- קיצור תהליכי הקצאת קרקע ופיתוח התשתיות.
 • הזדמנות עסקית חדשה ומשתלמת
 • קבלת זכויות במקרקעין בפטור מחובת מכרז וסבסוד הוצאות הפיתוח.
 • חסכון בזמן ובעלויות הקמה ופיתוח באמצעות נוהל רשויות מקומיות שמאפשר ביצוע עצמי של פיתוח תשתיות על ידי הרשויות.
מנקודת מבט של רשות מקומית- רשות חזקה היא רשות שיש בה איזור תעשייה חי ומשגשג.
 • רווחת התושבים
 • הגדלת התקציב באמצעות תשלומי ארנונה לשימוש פיתוח אזורי.
 • עידוד ומשיכת צעירים להגיע אל יישובי הפריפריה
 • יצירת מקומות עבודה חדשים וצמצום האבטלה
 • צמיחה כלכלית של התא המשפחתי – שני בני הזוג עובדים והכנסתם מובטחת
 • קיימת השפעה גדולה על הצמיחה הכלכלית של הרשות המקומית.
 • הגעת תושבים חדשים בעלי מקצועות מגוונים הינו גורם ממנף המתבטא ברמת שירותים גבוהה, רמת חינוך גבוהה ובעל תרומה חיובית להטרוגניות של האוכלוסייה. 
 

שותפים לדרך

 • משרד הכלכלה- מנהל אזורי תעשייה באמצעות חברות מנהלות, חברה מפקחת וחברת ייעוץ ומטה (אחריות על התקשרויות מול קבלני הביצוע והפעלת הפרויקט בהתאם לתוכנית העבודה).
 • בעלי המפעלים, יזמים ותעשיינים
 • רשויות מקומיות – מבצעות פרויקטים באמצעות נוהל רשויות מקומיות.
 

קידום תוכניות נוספות

מפעל עוגן:
מתחמי תעשייה המצליחים למשוך אליהם את אחד ממפעלי הענק צוברים תאוצה וממתגים את עצמם כפארק מוביל ואטרקטיבי. בעקבות המפעלים הגדולים מגיעים גם המפעלים הקטנים יותר, המעוניינים לשמור על קירבה גאוגרפיית ומיתוגית לצד המפעל הגדול. לאור החשיבות הגדולה של מפעל עוגן יש להשפיע ככל שניתן על הממשלה והאוצר לגייס את כל הגורמים הממשלתיים ולרתום אותם למשימה.

שילוב רשויות:
משרד הכלכלה  ישתתף בהוצאות התפעול של מנהלות אזורי תעשייה באזורי פיתוח אשר יקלטו אליהן רשויות של יישובי מיעוטים. חשיבות רבה ביצירת תמריצים לשיתוף פעולה בין הרשויות ממגזר המיעוטים לרשויות מהמגזר היהודי, שיתוף פעולה המהווה בסיס לצמיחה כלכלית של הרשויות המקומיות בפריפריה, ובעקיפין של המשק כולו.

 

יעדים ומטרות:

 • הבטחת מלאי תכנוני זמין של קרקעות באזורי תעשייה  בפריפריה
 • מימוש מדיניות הממשלה בנושא פיזור אוכלוסין והעמדת מקורות תעסוקה לאוכלוסייה באזורי פיתוח.
 • שיפור מערכת הנתונים וניהול מערכת הקצאות  הקרקע לרבות סיום הקמת מערכת גיאוגרפית GIS שנועדה לרכז את כל נתוני המקרקעין באזורי תעשייה.

 

מנקודת מבט מנהל אזורי תעשייה

 • הפעלת נוהל רשויות לפיתוח אזורי תעשייה
 • צירוף רשויות מקומיות ממגזר מיעוטים ויצירת מנהלות משותפות
 • פרויקט מיפוי אזורי תעשייה ומידע גאוגרפי
 • מערכת GIS- אתר מפות של משרד הכלכלה במרכז למיפוי ישראל (מפ"י)
 • קיצור תהליכים באמצעות מאגר קבלים/מתכננים
 • הקמת מערכת חדשה ומודרנית לניהול הקצאות קרקע, שתשלוט בכל נתוני הקרקעות.
 • יצירת מערכת BI- כלי ניהול מתקדם למנהלים
 

תפקידי מנהלת אזור התעשייה:

 • ​שיווק אזור התעשייה ליזמים.
 • ליווי התכנון, ההפעלה והאחזקה של הפארק.
 • המלצה למשרד הכלכלה בגין המגרש המבוקש.
 • סיוע וליווי יזמים חדשים בתהליך הקליטה.
 • תכנון, פיתוח וביצוע שירותי חובה מוניציפאליים
 • פיקוח על פעילות הפארק.
 • גביית תשלומי חובה ודמי ניהול מהמפעלים הקיימים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו