מידע וכלי סיוע למנהלי מנהלות ולרשויות מקומיות

 
 
מנהל אזורי תעשייה אחראי על אחד מכלי הסיוע החשובים במשק הישראלי לפיתוח התעשייה, מיגור האבטלה ועידוד הצמיחה בפריפריה. המנהל מקצה קרקעות ליזמים בפטור ממכרז, קובע (באמצעות מנכ"ל המשרד) קריטריונים לגובה שיעור הסבסוד עבור דונם קרקע מפותחת ודואג לפיתוח הקרקעות ולעליית יזמים לקרקע. מנהל אזורי פיתוח אחראי על 120 אזורי תעשייה בפריפריה באמצעות הפעלת ארבע חברות מנהלות, המשמשות זרוע ביצועית ומפעילות את הקבלנים בשטח בהתאם לתכנית העבודה.

​אחריות על פיתוח התשתיות

המנהל מתכנן ומפתח את התשתיות באזורי התעשייה אשר מצויים באחריותו ומעניק סבסוד של הוצאות הפיתוח אותם נדרשים היזמים לשלם עבור ביצוע עבודות הפיתוח, ע"פ טבלת הסבסוד המתפרסמת מידי שנה בשנה. הפיתוח של התשתיות נעשה באמצעות חברות מנהלות מקצועיות, חברה לפקוח צמוד וחברת ייעוץ ומטה ולסיכום:
  • חברות מנהלות – אחראיות על התקשרויות מול קבלני הביצוע והפעלת הפרויקט בהתאם לתוכנית העבודה.
  • רשויות מקומיות – מבצעות פרויקטים באמצעות נוהל רשויות מקומיות.
  • חברה מפקחת – אחראית על פיקוח צמוד בביצוע העבודות בשטח.
 
קיימים אזורי פיתוח בהם האחריות על ניהול ופיתוח התשתיות הועברה לידי הרשות המקומית או המועצה האזורית. העברת האחריות מאפשרת לרשויות עצמן לפתוח את אזורי התעשייה.
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו