הקצאת קרקע באזורי תעשייה

 
 
שירות זה מאפשר ליזמים להגיש בקשה לקבלת המלצה להקצאת קרקע לתעשייה או מלאכה בפטור ממכרז.

​טרם הגשת הבקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 6.2.


את טופס הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון בלבד.


בחוברת ההנחיות, תוכלו למצוא מידע לגבי  אופן מילוי הטופס המקוון. כמו כן, תוכלו להיעזר בתרשים הזרימה, על מנת לקבל מידע על כל השלבים בתהליך.

 

​​​​

מה לצרף לבקשה?

לטופס הבקשה, יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראת מנכ"ל 6.2 ובטופס המקוון במסגרת - "צרופות".


לתשומת לבכם, רשימת המסמכים הנדרשים בטופס משתנה בהתאם לסוג הבקשה הנדרשת.

תשלומים ואגרות

​השירות כרוך בתשלום.

עלות השירות, כמפורט בפירוט תשלומי דמי טיפול בתיק.

הגשת השגה וערעור על ההחלטה

​ניתן להגיש השגה על החלטת הוועדה בדבר הקצאת הקרקע.

למידע על אופן הגשת ההשגה, לחצו כאן.

 

 
תמונה: הקצאת קרקע לאזורי תעשייה

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מינהל אזורי תעשייה
כתובת:בנק ישראל 5 בניין ג'נרי, קרית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101.
טלפון:02-6662411
מענה טלפוני:

08:00-16:00​

פקס:02-6662921
קבלת קהל:

08:00-16:00