תכנית אב לתעשייה

 
 
גיבוש תכנית אב לתעשייה ביחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים תוך פרק זמן של 24 חודשים. בין היתר התוכנית תתייחס לפרקים הבאים:
  • הגדרת מרקם חיים לפארק תעסוקה ובחינת שימושים מעורבים: מעונות יום, מסחר, שירותים.
  • ניהול לאזור תעשייה בשלבי החיים השונים שלו.
  • מגמות וצרכים באזורי תעשייה בישראל.
  • קביעת מפת אזורי התעשייה: אזורים "מרכזיים"/ מרחביים/ מתרחבים/ עפ"י אשכולות ומדרג בין אזורי תעשייה שונים (מרחבי מול מקומי).
  • בחינת התשתיות הנדרשות לאזור תעשייה.
  • בחינת שיטות הפיתוח.
  • קביעת מדדים לאזור תעשייה מוצלח בהיבטי פיתוח נופי, מתן שירות ליזם, אחזקת תשתיות שוטפת, סטנדרט שטחים ירוקים ועוד.
  • הגדרת יעדים ליעילות פונקציונאלית של א"ת בהיבטי תחבורה ונגישות, מתן שירותים נדרשים לקהילה, כמות התעסוקה הקיימת בו וגיוונה, קישור עם המרקם העירוני, ועוד.
  • יצירת וניהול "מלאי" (קרקעות-היצע, יזמים-ביקוש).
  • שיקום שטחים מופרים לאחר סיום עבודות להפקדת אוצרות טבע.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו