קידום אזורי תעשייה

 
 

​​​​
תחום קידום אזור התעשייה נוצר לראשונה במינהל אזורי תעשייה בראשית שנת 2015, כחלק מתכנית כיווני הפעולה האסטרטגיים של המינהל.
במסגרת הפעילות לקידום אזורי תעשייה נדונה סוגיית ניהול אזורי התעשייה השונים, הממשקים בין אזורי התעשייה לרשויות המקומיות,מתן כלים למינהלת אזורי התעשייה על מנת לאפשר שירותים טובים יותר ליזמים ועוד.
הצלחת אזור תעשיה תלויה באופן ניהולו וקידומו. מינהל אזורי תעשייה פועל לקידום אזורי תעשייה לטווח ארוך ובמהלך שלבי חייהם השונים.


1. הגדרת תפקידי המנהלת ותפקיד מנהל מינהלת העומד בראשה ומדידת המנהלות על פי תכנית סדורה        
2. מעורבות בועדות לחלוקת הכנסות מאזורי תעשייה
3. קיום ימי עיון למנהלי אזורי תעשייה 
    מידע על ימי העיון
4. גיבוש פורום מנהלי אזורי תעשייה והקניית ידע וכלים מקצועיים למנהלים
5. תמיכה בהקמת מנהלות
6. הסרת חסמים מול משרדי ממשלה ובגופים השונים לצורך המשך פיתוח וקידום אזורי תעשייה
7. הסדרת היחסים ונהלי העבודה מול הרשויות המקומיות
8. בחינת אופן ניהולו של אזור תעשייה
9. שותפות רשויות מקומיות בהכנסות/בניהול אזור תעשייה        
10. הקמת מנהלות ומינוי בעלי תפקידים מקצועיים במקומות הנדרשים לכך        
11. התמקדות באזורי תעשייה בהם קיים כשל שוק (דוגמת ערד, קרית שמונה וצבאים)
12. שיווק פרואקטיבי – חשיפת אזורי תעשייה
13. מעורבות באכלוס סוגי המפעלים באזורי התעשייה
14. סיוע בחיזוק התשתיות האנושיות בא"ת ע"י יצירת קשרי גומלין עם תחום התעסוקה

 

מידע ועדכונים לשירותכם

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו