פיתוח הון אנושי - תכניות לשילוב סטודנטים בתעשייה

 
     
 

 הצטרפות לתוכנית הסיוע להעסקת סטודנטים המשתתפים במסלול 'הטובים לתעשייה'

 
 
מידע למעסיקים
משרד הכלכלה - באמצעות רשות הההשקעות ומינהל תעשיות - מקצה 4 מיליון ₪ לסיוע בהעסקת סטודנטים המשתתפים בתכנית 'הטובים לתעשייה' במפעלים תעשייתיים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים לפי הוראת מנכ"ל 4.32.
 
עסקים שבבעלותם מפעלים תעשייתיים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, המעוניינים להעסיק סטודנט/ים שאושר/ו במבחן תמיכות לתוכנית 'הטובים לתעשייה', לתקופה של לפחות 12 חודשים רצופים, מוזמנים להגיש בקשה לתכנית וייתכן ותהיו זכאים לסיוע ממשרד הכלכלה בהעסקת הסטודנטים ושילובם בתעשייה.
 
סכום הסיוע למעסיק\ה עבור העסקת  הסטודנט\ית - עד 20,000 ₪
 
 
התנאים והכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.32 ​מיום 12.11.14. 
 
כנסי הסברה ומידע למעסיקים:
במידת הצורך יתקיימו כנסי הסברה, במטרה לספק הסבר כללי על המסלול. מועדי הכנסים ומיקומם יתפרסמו באתר משרד הכלכלה שכתובתו מופיעה מטה, תחת מדור "מה חדש?" ובעמוד משרד הכלכלה בפייסבוק. 
 
מענה לשאלות
לשאלות או הבהרות בנושא מסלול המפעלים ניתן ליצור קשר עם רשות ההשקעות בטלפונים:
‎02-6662078; 02-6662833.
 
אז איך מגישים? 
בקשות ראשוניות יוגשו בהתאם לקבוע בהוראת המנכ"ל ובצירוף מלוא המסמכים שצוינו בהוראת המנכ"ל  למר אשר שטרית, מנהל מסלולי תעסוקה ברשות ההשקעות, באמצעות הדואר לכתובת: 
 
רחוב בנק ישראל 5, בנין ג'נרי 1 , ירושלים 103101
 

הערות

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל ונספחיה - יגבר נוסח הוראת המנכ"ל ונספחיה על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע, תפורסם הודעה באתר משרד הכלכלה באינטרנט.
 
אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי הועדה רשאית לפסול בקשות לא מלאות שבעת הגשתן לא יכללו את הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים, או לדרוש להשלים את המסמכים החסרים וזאת, בהתאם לשיקול דעתה 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו