תכנית 'הטובים לתעשייה'

 
 
הטובים לתעשייה
התוכנית  "טובים לתעשייה" הינה תוכנית, ביוזמת משרד הכלכלה, הפועלת לתיווך בין סטודנטים ובוגרי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמאים במקצועות ההנדסה והטכנולוגיה לבין מקומות עבודה בתעשייה באזורי עדיפות לאומית וירושלים. 
תוכנית זו נועדה לסייע בהשבחת ההון האנושי במפעלי התעשייה באזורי העדיפות הלאומיים ובכלל, לחזק את הקשר הסינרגטי בין האקדמיה התיאורטית לתעשייה המתחדשת ומתעדכנת בכל עת, להעניק הזדמנות לסטודנטים ובוגרי מוסדות אקדמאים - חסרי ניסיון תעסוקתי - להשתלב בתעשייה ולהתמחות בתחומים מקצועיים ולהביא בכך לקידום והעצמת התעשייה בישראל.


במסגרת המתכונת החדשה, פועלת תוכנית 'הטובים לתעשייה' בשני ראשי חץ:

 

מענק בשווי של 10,000 ש"ח לסטודנטים העומדים בתנאי הסף: מענק זה מיועד לסטודנטים בלימודי ההנדסה והטכנולוגיה במוסדות הלימוד האקדמיים, המעוניינים לבצע את פרויקט הגמר שלהם, במסגרת לימודיהם, במפעל תעשייתי הממוקם באזורי עדיפות לאומית. סטודנטים אלו אמורים להשתלב בתעשייה לתקופת העסקה של שנה לפחות במפעל תעשייתי באזור.

 

מענק בשווי 20,000 ₪ למפעלים תעשייתיים באזורי עדיפות לאומית או ירושלים, שיעסיקו את אותם בוגרים: מענק זה מיועד לתמיכה בשכר עבודת בוגרי המוסדות האקדמאיים והכשרתם המקצועית הפרקטית ברמת ה"שטח", מיד לאחר  סיום לימודיהם.

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה, שעיצב את התוכנית במתכונתה החדשה, יהא אמון על יישום התמיכה בסטודנטים באמצעות מבחן תמיכות שיפורסם. במקביל, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה, יהא אמון על יישום התמיכה במפעלים התעשייתיים שיעסיקו את אותם בוגרים / סטודנטים, על בסיס הוראת מנכ"ל 4.32 שנכתבה לצורך כך.


מידע למעסיקים במפעלים תעשייתיםמידע לסטודנטים
​​


 

​​Mivchan.gif

HoraotMnkal.gif

 Ezorei.gif