תעשייה וסביבה

 
     
 

 האסדרה בתחום רישוי ויבוא מלט

 
 
מלט

​משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא פועל ליישם את החלטות הממשלה הרלוונטיות לפתיחת שוק המלט בישראל לתחרות.

 

החלטה מספר יקר/13 של ועדת שרים לענייני יוקר המחייה, הריכוזיות ועידוד התחרותיות במשק מיום 28.07.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 07.08.2014 ומספרה הוא 1960.
 

קבינט יוקר המחיה אישור החלטה של שרי האוצר והכלכלה והתעשייה המאשרת הסדר שיכניס יצרן צמנט חדש לשוק הישראלי.
 
 
כניסת שחקן בעל יכולות ייצור לשוק הצמנט הינו מהלך שיכניס לראשונה תחרות לשוק ייצור הצמנט, המהווה תשומה אסטרטגית בהיבטי בנייה למגורים, מוסדות ציבור ותשתיות. ההחלטה מאשרת הסדר למכירת מפעל הרטוב לייצור צמנט, של חברת נשר. כמו כן, כוללת ההחלטה הסדרה נוספת של הענף, והתחייבות של חברת נשר להורדה של 2% במחיר הצמנט, כתנאי לכניסה להסדר וכל זה בלוח זמנים קצר. ההסדר הינו תוצאה של עבודה משותפת של משרד הכלכלה והתעשייה, אגף תקציבים וועדת המחירים באוצר עם הרשות להגבלים עסקיים.


הצעת ההחלטה התבססה על ההחלטה שהתקבלה ביולי 2013 בקבינט ואימצה את מסקנות דו"ח ועדת הרשקוביץ, הממונה על התקציבים לשעבר במשרד האוצר, שעסקה בפתיחת שוק הצמנט לתחרות. בהחלטה אומצו למעשה המלצות הוועדה לבחינת עידוד התחרותיות בתחום המלט, בראשות הממונה על התקציבים לשעבר, גל הרשקוביץ ("ועדת המלט"), שמונתה בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג.
 

ע"פ ההערכות הכלכליות של הוועדה, עולה כי במידה והייתה תחרות אפקטיבית בשוק המלט בישראל המשק היה עשוי לחסוך מאות מיליוני שקלים מדי שנה, ולהביא להוזלה ברכיב הבסיס לבינוי תשתיות, בתי ספר, בתי חולים וכיו"ב.
 
ועדת המלט, פרסמה את מסקנותיה הסופיות במטרה להוביל לשינוי מבני בשוק המלט, ולעודד כניסת מתחרים חדשים לשוק - הן יבואנים והן יצרנים מקומיים.
 
המלצות הועדה היו: הצבת חסמים בפני גורמים מונופוליסטיים בשוק, והורדת חסמי כניסה בפני מתחרים פוטנציאליים.
 
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה והתעשייה נקבע כרגולטור בתחומים הבאים:
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו