תעשייה וסביבה

 
     
 

 תעשיית המיחזור בישראל

 
 
 

תעשיית המחזור בישראל

לענף המיחזור פוטנציאל כלכלי רב והוא תורם לסביבה על ידי צמצום הפסולת והשימוש בה כחומר גלם, ובכך למעשה מצמצם גם הצורך בהפקת חומרי גלם חדשים. משרד הכלכלה ומינהל סביבה ופיתוח בר קיימא סייע במספר רב של יוזמות להקמת מפעלי מיחזור ברחבי המדינה. כלי הסיוע העיקריים שעומדים לרשות היזמים הינם:

הסיוע מוענק למפעלי תעשייה ולא למפעלים לייצור אנרגיה מפסולת .
ברחבי המדינה הוקמו כבר כתריסר מפעלים אשר הוקמו בסיוע המשרד והציפייה היא שלחץ הרגולציה מחד, ועליית המחיר העולמי של חומרי הגלם מאידך, ישפיעו על הכדאיות הכלכלית של הקמת מפעלי מיחזור נוספים בתחומים השונים.  משרד הגנת הסביבה מוביל מהפיכה מהותית בחוקים ובתקנות השונות בנושא .
 
 

מיחזור צמיגים

החוק לסילוק ומיחזור צמיגים נחקק בשנת 2007. מטרת החוק להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים, ובכלל זה שריפה בלתי מבוקרת וצמצום ההטמנה של צמיגים באתרי פסולת.

עיקרי החוק:

 • החוק מחייב את יבואני ויצרני הצמיגים לדאוג לסילוק ולמיחזור הצמיגים המשומשים.
 • החוק קובע יעדי מיחזור העולים וגדלים מדי שנה. משנת 2013 תיאסר לחלוטין הטמנת צמיגים באתרי הטמנת האשפה.
 
 

מיחזור פסולת אלקטרונית

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות נחקק ב-2012.
מטרת חוק זה הינה להקטין את ההשפעות הסביבתיות השליליות ולקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ומצברים (כדי לעודד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית ולמנוע את הטמנתה).
עיקרי החוק:
 • החוק מטיל אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים לביצוע מיחזור וקובע יעדים מחייבים. כמו כן מוטלת עליהם החובה לפינוי הפסולת ולביצוע הפרדה של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מהמגזר הביתי.
 • החוק אוסר הטמנה של הפסולת לעיל.
 • כיום כבר פועלים מספר מתקנים למיחזור פסולת אלקטרונית.
 
 

מיחזור אריזות

​החוק להסדרת הטיפול באריזות נחקק ב-2011 ומטרתו לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות.

עיקרי החוק:

 • החוק מטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, למחזר פסולת אריזות של המוצרים הארוזים או אריזות השירות שייצרו או ייבאו בהתאם ליעדי מיחזור ( יעדים שונים לחומרי אריזות שונים).
 • על מנת לאפשר ליצרנים וליבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לקיים את כל חובותיהם על פי החוק הוקם תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (ת.מ.י.ר)
 • יעדי מיחזור: על יצרן ויבואן לבצע מיחזור מוכר של פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או של אריזות השירות, שייצרו או שייבאו, בשיעורים שיקבעו בחוק או בתקנות.

החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשס”א-2011

 

פעילויות מיחזור נוספות

 • מיחזור מתכות: פעילות עסקית ענפה של מפעלים קטנים האוספים מתכות ממקורות שונים במשק, וממחזרים מתכות שונות ולעיתים חלקי פלסטיק וחומרים אחרים. המתכות משמשות את מפעלי המתכת בשוק המקומי, ולעיתים אף מיוצאים בהיקפים ניכרים.
 • מיחזור פלסטיק: פעילות כלכלית המבוססת מאיסוף פסולת פלסטית מפעלית, וכן על טיפול בחלק מהפלסטיק המופרד מהאשפה הביתית, או ממקורות האיסוף של חוק האריזות. מפעלים אלו גורסים או מגרענים הפלסטיק המשמש בעיקר כתחליף חומר גלם לתעשיית הפלסטיקה המקומית.
 • מיחזור כימיקלים: מפעלים המתמחים בטיפול בכימיקלים מתעשיית הכימיה, הפארמה, והמזון, ומספקים פתרונות כלכליים וסביבתיים לשאריות כימיקלים וחומרים מסוכנים של תהליכי הייצור. רוב הכימיקלים מעובדים בתהליכי ייצור לכימיקלים טכניים היכולים לשמש חומרי גלם תחליפיים לתעשייה. היתרה הבלתי ניתנת לשימוש תועבר לחברה לשרותי איכות הסביבה בנאות חובב , לייצוב, ניטרול, הטמנה, או שרפה.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו