תעשייה וסביבה

 
     
 

 התייעלות אנרגטית

 
 
 

קשר בין צמיחה כלכלית ירוקה לבין פעולות של התייעלות אנרגטית

​בעשור האחרון ישנה מגמה עולמית צוברת תאוצה של ביצוע פעולות להשגת התייעלות אנרגטית. כמו כן, מדינת ישראל פועלת להפחתת צד הביקוש לאנרגיה. ביום ה-18 בספטמבר 2008 קיבלה ממשלת ישראל החלטה שתכליתה נקיטת צעדים להתייעלות אנרגטית לשם צמצום צריכת החשמל (החלטה מס' 4095).

 

במסגרת זו, קבעה הממשלה יעד מנחה של צמצום 20% בצריכת החשמל הצפויה עד לשנת 2020. טכנולוגיות המתמקדות בהתייעלות אנרגטית מקטינות את צריכת האנרגיה השוטפת, שילובן בתהליכי הייצור או תהליכי עזר יצמצם הוצאות מיותרות, יעלה את רמת החיסכון, יגדיל את התועלת הכלכלית למשקיע ולמשק ויקטין את הנזק הסביבתי כתוצאה מפליטות מזהמים למיניהם.

 

מענקי התמיכה הממשלתיים (הניתנים/ ניתנו ע"י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, משרד הכלכלה והמשרד להגנ"ס) משמשים כבסיס למינוף האצת השקעות במשק וכמחוללי השקעות בתחום ההתייעלות האנרגטית במדינה. לרוב, השקעה בפרויקטים מסוג זה מחזירה את עצמה תוך זמן סביר.

 

צריכת חשמל במגזר התעשייתי והמסחרי והציבורי מהווה 21% ו- 32% מסך הצריכה הכוללת במשק בהתאמה. הפוטנציאל גדול ויש לזכור שהתייעלות אנרגטית בתעשייה מובילה להוזלת התשומות, שיפור יכולת התחרותיות, פתיחת שווקים חדשים, חיזוק החוסן האנרגטי של ישראל וכמובן שיפור איכות הסביבה.

 

דוגמאות בהם ניתן לייעל את השימוש באנרגיה בתעשייה

 • התייעלות אנרגטית באמצעות החלפת צ'ילרים וגריטתם -
 • הצ'ילרים צורכים בממוצע כ-75% מצריכת החשמל עבור מערכות הקירור ומיזוג האוויר וכ-40% מסך צריכת החשמל של שני המגזרים. השקעה בהחלפת הצ'ילרים מצריכה גיוס רב של משאבים ולעתים כרוכה בהשבתת פעילות, עקב כך תהליך ההחלפה מתבצע בממוצע אחת ל-15-20 שנה, אם בכלל.
   
  על מנת לקדם החלפת צ'ילרים, פעל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים בשני משורים אחד חקיקה והשני באמצעות מענקים לעידוד התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה אשר יחליפו את הצ'ילר הישן בצ'ילר החדש באותו הספק או בהספק נמוך יותר בהתאם לדרישות המכרז ויגרטו את הצ'ילר הישן.
   
  החיסכון ממהלך זה נאמד בכ-53.2 מיליון קוט"ש לשנה, שהם כ-0.2% מצריכת החשמל השנתית של שני המגזרים. החיסכון המצטבר לאורך החיים הממוצע של הצ'ילר נע בין 800 מיליון עד מיליארד קוט"ש. סך ההשקעות שדווחו בהצעות הזוכות הינו 82 מיליון ₪. ראוי לציין כי ניסיון העבר מראה שללא מענקים רק חלק קטן מהחברות היו מחליפות את הצ'ילרים.
  נובע מכך שמענקים בסך של 12.9 מיליון ₪ היוו מחולל להשקעה ציבורית או פרטית בפרויקטים של התייעלות אנרגטית במשק בסך של כ-69.1 מיליון ₪. שווי קוט"ש נחסך לממשלה מוערך בכ-2 אג', כאשר שווי הקוט"ש הנחסך למשקיעים מוערך בכ-10 אג'. יש להדגיש שעלות הייצור[1] של קוט"ש לחברת החשמל עומדת על 34.36 אג' כאשר העלות הממוצעת, לפי הערכתנו, לצרכן של שני המגזרים הינה 48 אג' לקוט"ש.
 • מנועים חשמליים – בערך 70% מהצריכה הכוללת של האנרגיה בתעשייה נעשית בעקבות הפעלה של מנועים חשמליים, אשר מרביתם נבנים ללא התחשבות בחיסכון בצריכה החשמלית. לכן, יש אפשרות להשתמש בתוספות מיוחדות, למשל שימוש במשנה מהירות והבחנה בצרכי העומס, על מנת לצמצם את צריכת החשמל של המנועים באופן משמעותי, וכך בעצם ניתן לייעל במידיות את צריכת החשמל של המנועים.
 • שדרוג המכונה – ישנו מספר רב של מכונות, אשר מבזבז אנרגיה לחינם, בדיקה פשוטה תגלה שאפשר לייעל ולחסוך באנרגיה. לרוב המכונות, ישנם מאפיינים רבים, אשר קובעים את התפוקה שלהם, זאת לצד השימוש באנרגיה הנחוצה, לכן יש מגוון רב של אפשרויות לצורך צמצום שימוש באנרגיה, זאת מבלי לפגוע בתוצרת הרגילה של המכונה.
 • מחזור חום (עיבוי) – ניתן לנצל את הפעילות של המתקנים והמכונות על מנת לחמם מים כתוצר נוסף של המכונה, כך בעצם, תתאפשר התייעלות בקניית חומרים אנרגטיים בעלויות גבוהות, כגון דלק, סולר וגז וכך להוריד את רמת צריכת האנרגיה במפעל.
 • מערכות שליטה מרחוק – יש אפשרות לבצע התקנה של מערכות לשליטה ובקרה, באמצעות האינטרנט או המכשיר הסלולאי, וכך אפשר לעקוב אחר פעילות המפעל גם כשאתם מחוץ לעבודה, ואף לקבל הודעות בזמן תקלה.
 • הסטת עומסים – עלות החשמל איננה קבועה, והיא משתנה על פי שעות היום, לכן ניתן להעביר עד כ 15% מצריכת החשמל בשעות הצהריים לשעות שפל (בשעות הלילה המאוחרות), וכך על ידי סנכרון דרכי הפעולה באמצעות המסלולים המשתלמים של חברת השמל, יש אפשרות לחסוך בהוצאות החשמל.
 • דרכים נוספות - התייעלות אנרגטית באמצעות תמיכה בטכנולוגיות לשימור אנרגיה, התייעלות אנרגטית באמצעות בנייה משמרת אנרגיה ועוד.
 
 

תוכנית סיוע להתייעלות אנרגטית ופיתוח בר-קיימא לעסקים קטנים ובינוניים

מסלול הייעוץ העסקי- סביבתי לעסקים קטנים ובינוניים מאפשר:
 • להטמיע ערכים של כלכלה בת קיימא, ולצמצם את הנזקים סביבתיים.
 • להשיג חיסכון כספי באמצעות שימוש מושכל במשאבים וייעול תהליכי הייצור.
המשרד להגנת הסביבה בשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הקימו מנגנון למתן ייעוץ מקצועי להתייעלות אנרגטית ופיתוח בר קיימא בעסקים הכולל:
 • דרישות רגולטוריות: הדרישות הסביבתיות החלות על העסקים במסגרת התנאים לרישוי עסק.
 • השגת יעילות כלכלית: ההיבטים הסביבתיים של הפעילות השוטפת של העסקים כרוכים בעלויות כלכליות, שבמקרים רבים ניתן להפחיתן במידה ניכרת בעזרת נקיטת צעדים מתאימים.
 • סבסוד באופן כמעט מלא סקר אנרגיה מקיף ומלא בעסק. סקר האנרגיה מבוצע על ידי סוקרים אשר נבחרו בהתאם לקריטריונים מקצועיים שהוגדרו מראש. הסקר עצמו מבוצע בהתאם להנחיות מקצועיות ועל בסיס קובץ ייעודי אשר פותח על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 • עסקים שהשלימו את הסקר יכולים לקבל יעוץ מקצועי פיננסי בסבסוד כמעט מלא בהכנת תכנית עסקית לצורך גיוס הון לשם יישום המלצות הסקר.
 • במסגרת הסקר מבוצע אפיון צריכת האנרגיה בעסק לפי סוגי צרכנים ומיפוי של מוקדים לחוסר יעילות אנרגטית.
 • הסקר אף כולל תכנית יישום אופרטיבית לעסק אשר מפרטת המלצות ספציפיות התייעלות אנרגטית. ביחס לכל המלצה מוצג תחשיב עלות-תועלת של ההשקעה בפעולה והחזר השקעה משוער.
 • מוצגות המשמעויות האופרטיביות של התקנה/יישום הפתרון
 
 

תקנות מקורות אנרגיה

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מביא בזאת להערות הציבור טיוטה של תקנות מעודכנות לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה.
 
תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ו -2016 – תקנות אלו נוגעות לחובת ביצוע סקר ויישום המלצות בעלות כדאיות כלכלית לשימור אנרגיה
 
התייחסויות נא לשלוח לדוא"ל: takanot@energy.gov.il 
 
את התקנות ניתן למצוא בקישור הנ"ל:
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו