תעשייה וסביבה

 
     
 

 גז טבעי

 
 
​במטרה לעודד שימוש בגז הטבעי במשק הישראלי, מנהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה ביצע מחקר בנושא לצורך גיבוש מדיניות וכן חבר למרכז ההשקעות במטרה לגבש כלי סיוע שמטרתו לסייע למפעלים להתחבר אל רשת הגז הטבעי ולהחליף את הדלקים המזהמים והיקרים בגז הטבעי.
 

מחקר בנושא שימושי גז טבעי בתעשייה

כחלק ממאמצי הממשלה לעודד שימוש בגז הטבעי במשק הישראלי, מינהל סביבה ופיתוח בר-קיימא במשרד הכלכלה ביצע במהלך שנת 2013 מחקר בנושא השימושים האפשריים של התעשייה בישראל בגז טבעי, לצורך גיבוש מדיניות לאומית בנושא, על בסיס הערכת הפוטנציאל של שימושים אלו בתעשייה בישראל. המחקר בחן שני סוגים עיקריים של שימושים בגז הטבעי: א. כחומר זינה. ב. לצרכי אנרגיה.

מסקנות והמלצות:
  • ההיתכנות הכלכלית לפיתוח תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי בישראל נמוכה, הן לאור הרכב הגז שנמצא עד כה בישראל, והן לאור מחיר הגז הטבעי. בהמשך לכך, לא נמצאה הצדקה לקדם מדיניות תמיכה אשר תסייע לקידום תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי, מעבר למנגנוני התמיכות הקיימים כיום במשרד הכלכלה לעידוד כלל ענפי התעשיות במשק.
  • תוצאות הניתוח מצביעות על חסכון פוטנציאלי של כ- 1.1 מיליארד ₪ בשנה למשק הישראלי, כתוצאה מהתבססות של צרכני האנרגיה הגדולים בתעשייה על גז טבעי כמקור אנרגיה חלופי.

ראה הדוח המלא בנושא שימושי גז טבעי בתעשייה בישראל

​​​​
 

כלי סיוע לחיבור והסבה לגז טבעי

מרכז ההשקעות שבמשרד הכלכלה, מסייע למפעלים להתחבר אל רשת הגז הטבעי, נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק הודות להחלפת הדלקים המזהמים והיקרים בגז הטבעי. בכוונת המשרד, להשתתף בעלויות חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי, בהיקף כספי כולל של עד 120 מיליון ₪ לכלל אזורי חלוקת הגז הטבעי.
  • ההשתתפות בעלויות תיעשה באמצעות מתן סיוע של סכום כולל לשתי המטרות הנ”ל, וינוע בין 250-750 אלף ש”ח לצרכן (בהתאם לכמות הצריכה וגודל הצרכן).
  • בנוסף ניתן סיוע לצרכנים המרוחקים מתוואי צינור החלוקה העומד על 100,000 ש”ח לכל קילומטר שהצרכן צריך להתקין עד לתוואי החלוקה.
 

תוכן מקומי - גז טבעי

​​מדינת ישראל רואה הזדמנות גדולה במינוף גילויי הגז הטבעי בחופי ישראל לטובת פיתוח תעשייה מקומית בתחום הגז והנפט וכן להגדלת הרכש מספקים מקומיים בישראל. ההתחיבויות של של בעלי הזכויות להשקעה בתוכן מקומי תזרז את שילובה של התעשייה המקומית בפרויקטים עתירי ההון של הפקת גז ונפט בישראל ובעולם

מינוף התגליות יסייעו גם להכשרת כוח אדם מקצועי ייעודי במקצועות הגז , וכן יסייע להכנסת תעשיית ההיי־טק הישראלית לענף המתפתח של טכנולוגיות הקידוחים. 

במסגרת מתווה הגז הוחלט על  ההתחיבות של בעלי הזכויות להשקעה בתוכן מקומי אשר תזרז את שילובה של התעשייה המקומית בפרויקטים עתירי ההון של הפקת גז ונפט בישראל ובעולם. התחייבות זו כוללת קשת נרחבת של תכנים מקומיים בהם סעיפים של רכש ישיר של סחורות ושירותים , רכש עקיף של קבלני משנה , השקעות ישירות והשקעות במו״פ ישראלי, הכשרה מקצועית. אנו מעריכים שהמהלך ישפר את הערך התחרותי של התעשייה הישראלית בתחומים אלו ויפתח לה שווקים גלובאליים חדשים.

 

בכדי לקדם את המהלך ולבצעו באופן המקיף ביותר, משרד הכלכלה והתעשייה יחד עם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים החלו בעבודת מחקר על תוכן מקומי ישראלי בתעשיית הנפט והגז בהתבסס על התגליות בים התיכון.

המחקר יבוצע ע"י חברת היעוץ IHS ונושא המחקר הינו: "קידום פיתוח תוכן מקומי ישראלי בתעשיית הגז והנפט, הערכת הפוטנציאל הכלכלי והמלצות למדיניות".

מטרת העבודה היא איסוף מידע רלוונטי לצורך קביעת מדיניות אשר תקדם את הפוטנציאל לשילוב התעשייה הישראלית, כח אדם מקומי ורכש טובין ("תוכן מקומי" לעיל) במחזור החיים המלא של ניצול תגליות הגז הטבעי בים התיכון, ובתעשייה העולמית וכן הגברת המחקר ופיתוח בתחום זה.

תוכנית העבודה  כוללת את הפרקים הבאים:
  • בחינת מרכיבי תעשיית הנפט והגז העולמית בדגש על ניתוח שרשראות האספקה ומיפוי האתגרים הטכנולוגיים וההזדמנויות העיסקיות עבור התעשייה הישראלית.
  • ניתוח הפעילות הצפויה בישראל לפיתוח משאבי הגז בים ופוטנציאל הביקוש לתוכן מקומי בפעילות זו
  • הערכת ההיצע הישראלי ההזדמנויות והחסמים לשילוב חברות מקומיות וטכנולוגיה ישראלית בתעשיית הנפט והגז  
  • ההשפעה הכלכלית הצפויה לשילוב תוכן מקומי בפיתוח תגליות בישראל
  • אמצעי מדיניות לקידום תוכן מקומי- ניתוח והמלצות.
 
במשרדים רואים בנושא בין-תחומי זה חשיבות רבה ומעוניינים בשיתוף בעלי עניין נוספים בתהליך העבודה וגיבוש המסקנות.
 
תוצאות ראשוניות יפורסמו בקרוב.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו