תעשייה וסביבה

 
     
 

 אויר

 
 
מפעלי התעשייה בארץ ובעולם נדרשים בשנים האחרונות להסדיר את פליטותיהם לאוויר, המוקדיות והלא מוקדיות, פליטות במישרין ופליטות בעקיפין, בהתאם לסטנדרטים הולכים ומחמירים. לצפיה במגוון החקיקות הנוגעות לאיכות אוויר.
 

איכות אוויר - חקיקה

מקור הדרישות במספר חוקים סביבתיים, שהעיקרי בינהם הוא חוק אוויר נקי משנת 2008, וכן לטובת העמידה במחויבויות בין לאומיות כגון הפחתת פליטת גזי חממה. ישנו ארגז כלים בידי המדינה המאפשר להפעיל דרישות להפחתת פליטות לאוויר כאשר הגורם העיקרי הינו אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנ"ס. ישנן גם דרישות רגולטוריות ממשרד התשתיות האנרגיה והמים במסגרת סקרי האנרגיה, ואיגודי הערים השונות.


לצפיה במגוןן החקיקות הנוגעות לאיכות אוויר ניתן להכנס לקישור הנל: ​

 

תהליכים שגורמים לפליטות מתעשייה

  • תהליך שריפת דלק - תהליך להפקת אנרגיה באמצעות שריפת חומר בעירה כגון מזוט, סולר או גז טבעי
  • תהליך ייצור - תהליך שאינו תהליך שריפה, אשר ממנו נפלט או עשוי להיפלט מזהם אוויר
 

סוגי הפליטות

  • פליטות מוקדיות (stack emissions, channeled releases) – פליטות לסביבה שמתועלות דרך צינור מכל סוג שהוא, כמו ארובה או ונט
  • פליטות בלתי מוקדיות (fugitive emission, diffuse emission) – פליטות הנגרמות ממגע ישיר בין חומרים נדיפים או חלקיקי אבק לסביבה. הפליטות יכולות להיות לנבוע ממקורות שטח (מכלים, בריכות, ערמות וכו'), דליפות מאביזרי ציוד (שסתומים, ברזים, מחברים וכו')
מעבר לדרישות הרגולטוריות, מפעלים רבים נתקלים בדרישה ציבורית לקבל מידע על הפליטות לאוויר ולהפחיתן, בעיקר בשנים האחרונות, בהן הולכת וגוברת המודעות הציבורית להשפעות המוכחות והמשוערות למזהמים נשימתיים על הבריאות.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו