תעשייה וסביבה

 
     
 

 פיתוח אזורי תעשייה ירוקים

 
 
​משרד הכלכלה בהובלת מינהל אזורי תעשייה ומינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, מקדם פרוייקט לאזורי תעשיה ברי קיימא בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. מטרת התוכנית לקדם פיתוח אזורי תעשייה ברי קיימא על ידי יישום אמצעים ועקרונות של פיתוח בר קיימא בשלבי התכנון והפיתוח של אזורי תעשייה חדשים.

במסגרת התוכנית, יבוצע פיילוט לליווי פיתוח שני אזורי תעשייה תוך יישום עקרונות לפיתוח בר קיימא. מטרת הפיילוט הינה גיבוש חלופה תכנונית ויישום כלי פעולה נוספים לצמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות של אזורי התעשייה המשתתפים בפיילוט.


במהלך העבודה הוחלט בשלב ראשון למקד את העבודה בסקירה גנרית של אמצעים המשפרים את הביצועים הסביבתיים של אזורי תעשייה חדשים.  בשלב הראשון העבודה מתמקדת במעטפת הניהולית והתפעולית של אזור התעשייה, ואינה מכוונת לשיפור הביצועים הסביבתיים של המפעלים ברמת תהליכי הייצור.  העקרון המנחה המוביל את המשרד הוא התייחסות אל כלל אזור התעשייה כמתחם המתנהל על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא.

העבודה תלווה את ביצוע הפיילוט, בהתאם לתוכנית העבודה אשר נקבעה במשרד הכלכלה. המשרד ערך סקירה ספרותית של אמצעיים סביבתיים שיושמו בעולם לשיפור ביצועים סביבתיים של אזורי תעשייה; סקירה של אמצעים מקבילים אשר יושמו בישראל במספר אזורי תעשייה; ארגז כלים ליישום באזורי תעשייה מקיימים, שנבנה על בסיס סקירות אלה; ומידע המציג את אזורי התעשייה שנבחרו בפיילוט - סטטוס תכנוני של האזורים, מצב קיים מבחינת הטמעת שיקולים סביבתיים בתקנון האזורים ובהסכמים מול מפעלים. 

 

ארגז הכלים אשר נבנה על ידי המשרד כולל סל של אמצעים אותם ניתן ליישם באזורי תעשייה, תוך פירוט מטרת האמצעי, אופן הפעלתו, לוחות זמנים, חסמים, היתכנות כלכלית ראשונית, השלכות תפעוליות, תועלות סביבתיות והשלכות על מנהלת איזור התעשייה. ארגז הכלים כולל אמצעים בתחומי אנרגיה, שימוש וחיסכון במים, ניהול שפכים, ניהול פסולת, תחבורה, ניהול סביבתי ופרסום מידע.

לאזורי תעשייה, מטבע פעילותם, הכוללת מפעלי תעשייה, מרכזי מסחר ומשרדים, השפעות סביבתיות בתחומים רבים, כגון זיהום אוויר, פגיעה בשטחים פתוחים ומפגעי רעש וריח. ניטור וצמצום הנזקים הסביבתיים של פעילות זו מושג באמצעות כלים רגולטורים, רישיונות והיתרים.ניתן להפחית עוד יותר את הנזקים הסביבתיים ואף להגביר יעילות ורווחיות, באמצעות החלת ניהול סביבתי על כלל אזור התעשייה. ניהול שכזה, הרואה לנגד עיניו את השפעותיו הסביבתיות של כלל אזור התעשייה, מאפשר ליישם פתרונות סביבתיים בהם השלם גדול מסך חלקיו, ולצד צמצום הנזקים הסביבתיים, להשיג התייעלות כלכלית, דרכים חדשות ליצירת רווחים, וכן שיפור של תנאי ההעסקה של העובדים ושל הקשר עם הקהילה באזור התעשייה.

 

תכנון אזורי תעשייה ברי קיימא

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו