תעשייה וסביבה

 
     
 

 קידום חוק רישוי ירוק

 
 
 
 

הקדמה

חוק רישוי ירוק נמצא בשלבי גיבוש מתקדמים ותזכירו צפוי להיות מופץ בשנה הקרובה. חוק רישוי ירוק יספק את הדחיפה ואת הסביבה הרגולטורית לצמיחה ירוקה במגזר היצור. הבסיס הוא בכך שיעילות וודאות רגולטורית וכללי משחק ברורים יתמכו בצמיחה וישפרו את יכולת התחרותיות עבור חברות שתחת הרגולציה. בנוסף, רגולציה המייצרת ביקוש לטכנולוגיות ירוקות ומסירה חסמים רגולטוריים לחדשנות, מהווה מאיץ להזדמנויות עסקיות וליזמות בתחום הסביבה.
 

עקרונות החוק

  • יעילות ברגולציה - מיזוג מרבית מערכי הרישוי הסביבתי הנוכחיים למערך אחד וסנכרון עם האחרים, האחדה של דרישות דיווח, מערך טיפול של .One stop shop
  • וודאות- הדרישות תתבססנה על הסטנדרטים הנהוגים באיחוד האירופי; יקבעו לוחות זמנים ברורים לרישוי לפיקוח.
  • ביצועים סביבתיים גבוהים- באמצעות יישום הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT), ומניעת חריגה מערכי סביבה.
  • שקיפות- פרסום נתוני פליטות תעשייתיות; שיתוף הציבור בקבלת החלטות ברישוי.
  • הסרת חסמים להקמת מתקני חלוץ וליישום חדשנות- תעשייה שתבקש להתייעל וליישם חדשנות תקבל התייחסות מאפשרת; האסדרה תביא בחשבון שיישום חדשנות כרוך באי וודאות מבחינת השגת התוצאה הסביבתית.
  • תמרוץ מניעה במקור והתייעלות- מי שיעשה מעבר לדרישות, יתומרץ.
התוצר אשר יתקבל הוא שהרגולציה הסביבתית של מגזר היצור תייצר כללי משחק שיתנו לסביבה בכללותה הגנה ברמה גבוהה ובמקביל יספקו רגולציה יעילה העונה לצרכי התחרות והפיתוח ויאיצו את הביקוש וההזדמנות להשקעה בטכנולוגיות סביבתיות ובחדשנות סביבתית.
 

איחוד מספר מערכי אסדרה

​הרישוי הירוק ישאף לאחד מספר מערכות רישוי סביבתי נפרדות הקיימות היום (אישור ותנאים ברישיון העסק, היתר פליטה לאוויר, היתר רעלים, אישורי מנהל לסילוק פסולת מסוכנת, היתרי הזרמה והטלה לים) להליך אחוד, באופן שיפחית נטל אדמיניסטרטיבי מצד אחד ויאפשר, מצד שני הליך מעמיק ומסודר של בחינה והסדרה סביבתיים.

 

מתודולוגית האסדרה

הרישוי הירוק יטפל באופן אינטגרטיבי בכל היבטי הפעילות של מפעל תעשייתי שיש להם השפעה על הסביבה (one stop shop ). המפעל יטופל על ידי רגולטור אחד (שייתמך בצוות עבודה), בבדיקה מעמיקה הנכנסת לתהליכי היצור במפעל, אחת לתקופה של שבע שנים.
 
האסדרה תתבסס על גישור הפערים בין הקיים ובין הטכניקה המיטבית הזמינה. התהליך יאפשר למפעל לבנות תכנית שדרוג המתאימה לתנאיו ונסיבותיו ולהציע התייעלות ומניעה ב”תחילת הצינור” כגון התאמות תפעוליות, החלפת חומרים, שינוי בהליכי היצור, ועוד.
 

חלוקת עבודה עם השלטון המקומי

הרישוי הירוק יחול על מפעלים ועסקים גדולים ובינוניים שפוטנציאל ההשפעה הסביבתית שלהם משמעותי. הרישוי והפיקוח הפרטני של מפעלים ועסקים קטנים שפוטנציאל ההשפעה הסביבתי שלהם מקומי תבוצע על ידי השלטון המקומי, במסגרת רישוי העסק, ותתבסס על מפרטי הנחיות אחידים שיפרסם המשרד. בכך יופחת העומס האדמיניסטרטיבי המוטל על המפעלים והעסקים הקטנים.​

 

הסרת חסמים לחדשנות

​הרישוי הירוק יסיר חסמים רגולטוריים לחדשנות באמצעות עידוד הפחתה במקור ומתן אפשרות מבוקרת, במסגרת אישור המשרד לתוכנית יישום BAT של המפעל, לעריכת פיילוטים (אתרי בטא) לטכנולוגיות חדשניות.
הדרישות לביצועים סביבתיים מבוססי BAT , תוך גמישות לגבי אופן היישום, תתמרצנה הטמעת טכניקות וטכנולוגיות חדשניות וירוקות ישראליות במערכות תעשייתיות קיימות.
 

הגדלת שקיפות ומעורבות הציבור ובעלי העניין

​תהליך הרישוי הירוק ישלב דיאלוג בין המשרד להגנת הסביבה והמפעל המוסדר וכן בין המשרד ובעלי עניין מהציבור. טיוטת היתר של המפעלים הגדולים תתפרסם להערות הציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו