תעשייה וסביבה

 
     
 

 חומרים מסוכנים (חומ"ס)

 
 
​התעשייה כיום נדרשת לעמוד ברגולציה מחמירה בכל הקשור לאחזקת חומרים מסוכנים, שינועם וטיפול בפסולת מסוכנת.
אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה מטפל במניעת תקריות חומרים מסוכנים ומזעור השלכותיהם על ידי מערכת רישוי ארצית לעיסוק בחומרים מסוכנים ומתן מענה מקצועי בעת תקריות באמצעות מערך וצוותים יעודים.
 
תחום הטיפול בפסולת מסוכנת בישראל נמצא בעיצומו של משבר כלכלי, המחייב בחינה מקיפה של מבנה הענף והרגולציה שלו. המשרד להגנת הסביבה מגבש תוכנית כוללת להסדרה מחדש של הענף כאשר מינהל סביבה מלווה את התהליך בכדי לשמור על האיזון של האינטרסים של התעשייה יחד עם שמירה על הסביבה.
 
 
מטרת תוכנית ההסדרה המתגבשת הינה להביא ליצירת שוק טיפול בפסולת מסוכנת, המיישם את יעדי ומטרות ההיררכיה הסביבתית של הטיפול בפסולת בישראל, עומד באמנות הבינלאומיות ומתנהל על פי בסיס כלכלי, תוך יצירת שוק תחרותי בתחומי הפעילות שבהם גודל השוק מאפשר זאת. להלן מדיניות ניהול הפסולת המסוכנת בישראל.
 

​מנחה לאומי

על פי החלטת הממשלה, המשרד להגנת הסביבה משמש כמנחה הלאומי לחומרים מסוכנים ואמור לגבש את דרכי הטיפול בחומרים מסוכנים בשגרה ובחירום. לצורך כך, הקים המשרד להגנת הסביבה ועדה בין-משרדית שפועלת לגיבוש מדיניות טיפול נכונה, באמצעות קבוצות עבודה מקצועיות, כאשר נציג מינהל סביבה ופב"ק יושב בוועדה הזו.
 

מרחקי הפרדה

​מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים נועדה להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור מתוצאות אירועי חומרים מסוכנים. המדיניות קובעת מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין מוקדי האוכלוסייה בהליכי תכנון ובמצב קיים. המשרד להגנת הסביבה אימץ את דירקטיבת SEVESO-2) Seveso II directive).

 

בהתאם לדירקטיבה זו, האמצעי להגנה על אוכלוסייה מפני אירועי חומרים מסוכנים הינו באמצעות מרחקי הפרדה בין מקור סיכון נייח לרצפטור ציבורי. הדירקטיבה אינה קובעת את הגישה להערכת הסיכונים של מקור סיכון נייח. מדובר בגישה דטרמיניסטית לחישוב הסיכון על פי הנהוג בגרמניה. בדירקטיבת SEVESO-2 , ניתן למזער את הסיכון ממקור סיכון נייח באמצעות קביעת מרחק הפרדה ממקור הסיכון או שימוש באמצעים טכניים שיכולים להיות אקטיביים או פסיביים.

 

לדרישות מרחקי הפרדה השלכות רבות על התעשייה, החל מאמצעי המיגון השונים הנדרשים ממנה וכלה בתעשיות אשר נאלצות להעתיק את הפעילות שלהן מאזורי תעשייה בשל קרבה לרצפטורים ציבוריים. משרד הכלכלה מקדם בימים אלו תוכנית אב לאזורי תעשייה, אשר חלק מהותי ממנה יהיה אזורי תעשייה יעודיים אשר יאפשרו לתעשייה לפעול בוודאות מההיבט של מרחקי ההפרדה.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו