תעשייה וסביבה

 
     
 

 שפכים

 
 
מדינת ישראל מתייחסת לשפכים כאל משאב טבע, ולראייה מעל 80% משפכי התעשייה והשפכים הביתיים-סניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקיה חקלאית ללא מגבלות.
לשם קידום הנושא התכנית הלאומית לקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת Israel NewTech, במשרד הכלכלה מקדמת את התעשייה הישראלית אל מול אתגרי המחר במיוחד בתחום המים. תוך הכרה בחשיבות של מציאת פתרונות טכנולוגיים ברי קיימא והבנה כי תחומים אלו ימשיכו לצמוח במהירות בשנים הקרובות, מאפשרת התכנית ליזמות המקומית למלא תפקיד מרכזי בבמה הגלובלית.
 
 
ואכן מדינת ישראל הינה בין המובילות בעולם בכל הקשור לטכנולוגיות לטיפול במים, ובתעשייה חסכונית במים. המשרד להגנת הסביבה כצד משלים, פועל לשמירה על איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור שפכים, לצורך שמירה על תפקודם המלא. לשם כך, נקבעים סטנדרטים המגבילים את איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור השפכים העירוניים (מט"שים).
 
נושא טיפול בשפכים הינו נושא רוחבי משותף לכלל התעשייה. בין אם הפתרון הוא הזרמה לביוב העירוני, עם טיפול מקדים וללא טיפול, הזרמה לנחלים וים או איסוף והעברה למתקן טיפול – כולם נדרשים לעמוד בתקינה מחמירה ולנטר את השפכים במוצא על מנת למנוע חריגות. במדינת ישראל הדרישות בנוגע לערכי המזהמים בשפכים אף מחמירה יותר מייתר העולם בשל השימוש החוזר בשפכים המוזרמים לביוב וכן אמנות בינלאומיות הנוגעות להזרמה לים התיכון.
 

הרשויות הנוגעות לשפכי תעשייה

  • ​המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכים וקרקעות. אגף שפכי תעשייה ודלקים מרכז את מדיניות הטיפול בכל הקשור במניעת זיהום מקורות מים משפכי תעשייה ודלקים. האגף מתמקד בעיקר במזהמים רעילים, או כאלה שאינם ניתנים לטיפול במתקנים עירוניים לטיפול בשפכים כדוגמת מלחים, מתכות כבדות, מרכיבי דלק וממיסים מוכלרים.
    במקביל, עוסק האגף בזיהומי קרקע ומים הנובעים מתחנות דלק, חוות מכלי דלק וצנרת דלק בישראל
  • רשות המים ותאגידי המים העירוניים. רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל. בתוך כך, אחראית רשות המים על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים.
 

מטרתה העיקרית של הרשות

​לאפשר שירותי מים וביוב באיכות ובאמינות מירבית באופן יעיל תוך הגדלת הרווחה בת הקיימא של תושבי מדינת ישראל. בשנים האחרונות רשות המים פרסמה מגוון כללים בנושא שפכי תעשייה ותאגידי המים להם השפעה ישירה ומשמעותית על התעשייה הישראלית. ניתן לעיין בכללים באתר רשות המים.
 

ועדה להזרמה לים

פעילות נוספת של המינהל סביבה בתחום השפכים הינה הוועדה למתן היתרים להזרמה לים בא יושב נציג המינהל. הוועדה הבין-משרדית למתן היתרים להזרמת פסולת/שפכים לים, מונתה על פי חוק על ידי השר להגנת הסביבה.
 
בוועדה יושבים נציגי המשרדים: הגנת הסביבה - יו"ר; ביטחון; בריאות; משרד הכלכלה; חקלאות; תיירות ותחבורה. חבר ועדה נוסף משמש כנציג הציבור על-פי חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה. הוועדה רשאית להיעתר לבקשה או לדחותה וכן להגדיר תנאים להיתר. בדיון בבקשה למתן היתר תשקול הוועדה, בין היתר, את תכונות מרכיבי הפסולת או השפכים בהתייחס למידת הנזק שלהם, תכונות אתר ההטלה או ההזרמה והסביבה הימית הקולטת, והיתכנות השפעות שליליות על הסביבה הימית.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו