תעשייה וסביבה

 
     
 

 רישיון יבוא מלט

 
 
שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישיון יבוא מלט על פי צו יבוא חופשי התשע”ב-2012.
​לרשימת פרטי המכס המחייבים ברישיון זה, לחצו כאן. ​​

אופן הגשת הבקשה
יש למלא טופס בקשה מקוון לקבלת רישיון, ולהגישו בצירוף כלל המסמכים הנדרשים.


להגשת הטופס:

מה לצרף לבקשה?

​לטופס הבקשה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • הסכם רכישה והזמנה מהספק של המלט
  • אישורי מכון התקנים לעמידה של המלט המיובא בדרישות ת"ר 1
  • מכתב המפרט את הלקוחות והשימושים המיועדים. ככל שהטובין מיועדים או מועברים לרשות הפלשתינאית, כולם או חלקם,  הדבר יצוין במכתב החברה.
  • מכתב הצהרה, שבו היבואן מצהיר שאינו קשור לחברת "נשר" בצורה עקיפה או ישירה.

הערות

רישיון לא יינתן לבעל מונופולין, אלא בתרחישים המצוינים בהחלטת ממשלה 535.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 
תמונה: יבוא מלט

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא - ממונה רישוי יבוא ויצוא
כתובת:בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים, 9103101
טלפון:02-6662424/26 ​
פקס:02-6662922, 02-6662002
דוא"ל:שליחת דוא"ל