תעשייה וסביבה

 
     
 

 רישיון יצור מלט

 
 
שירות זה מאפשר ליזמים וליצרנים להגיש בקשה לקבלת רישיון ליצור מלט.

לפני מילוי הטופס, על המבקש לקרוא היטב את פקודת המלט (תיקון תש"ג) פקודה הקובעת הוראות להסדרת ייצורו ומכירתו של מלט ולהטלת בלו עליו. 

הגשת הבקשה

  • ​יש לעיין בתנאים הרשומים בפקודת המלט ובתקנות המלט.
  • יש למלא טופס הבקשה
  • יש להגיש את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים למר עוז כ"ץ, מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, משרד הכלכלה, רחוב בנק ישראל 5 ירושלים.

מה לצרף לבקשה?

  • רישיון עסק

  

 

 

"המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי". ​

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

טפסים, אישורים ומסמכים

הנחיות, נהלים והוראות

יצירת קשר
שם הסניף:מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
כתובת:בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים
טלפון:02-6662427/8​