תעשייה

 

 כלי סיוע ירוקים

 
 
 
 
 
לרשות משרד הכלכלה שורה של כלי סיוע לעידוד צמיחה ירוקה באמצעות היחידות השונות: מנהל אזורי פיתוח, מרכז ההשקעות, הסוכנות לעסקים קטנים ולשכת המדען הראשי
select
select