תעשייה וסביבה

 
     
 

 תכנית צמיחה ירוקה

 
 
 

מידע כללי על התכנית

צמיחה ירוקה היא העתיד. ההבנה שעלינו לשלב יחדיו פיתוח כלכלי ופיתוח סביבתי – מאפשרת לשים מאחור שנים של חילוקי דעות ומאבקים, ולהוביל את המשק הישראלי יחד לתמונת עתיד אחרת.

בשנים האחרונות אנו רואים את האתגר שמציבה בפנינו השאיפה לצמיחה כלכלית מתמדת אל מול מגבלות יכולת הנשיאה של הסביבה. כיום אנו מבינים כולנו שאין זכות קיום לתעשייה ללא הסביבה. במקביל, לא ניתן לשמר ולפתח את הסביבה ללא משק משגשג. הביקוש ההולך וגובר למשאבי טבע עומד כנגד היצע מוגבל, אשר פותח בימים אלה חלון הזדמנויות להובלת שינוי מהותי באסטרטגיית הצמיחה.

 

מדיניות של צמיחה ירוקה תנתק את הקשר ההרסני הקיים כיום בין הצמיחה הכלכלית לבין שחיקת משאבי הטבע, ותאפשר שגשוג עתידי ועלייה ברמת החיים שלנו ושל הדורות הבאים. עלינו ליצור כלכלה מעגלית אשר משתמשת בפסולת כבחומר גלם, מטמיעה תהליכי ייצור אשר מייעלים את השימוש במשאבים, משנה את דפוסי הצריכה שלנו ודוחפת לפיתוח של חדשנות סביבתית. עלינו לבצע שינויים אלו תוך הבטחת האיתנות והתחרותיות של המגזר הפרטי. ניצבת בפנינו הזדמנות בינלאומית שיכולה לשמש קטר צמיחה.

 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה שילבו ידיים בכדי לגבש יחדיו מדיניות לאומית לצמיחה ירוקה. שיתוף פעולה אשר לפני מספר שנים היה נתפס כבלתי אפשרי, הפך למציאות. קבענו במשותף את מדדי התוצאה של המהלך כולו, וניהלנו במשך כחצי שנה הליך היוועצות עם מאות רבות של מנהלים, יזמים ובעלי עניין בכדי לגבש תובנות על הדרך למימושם. מדיניות הממשלה נדרשת להבטיח מועילות (Effectiveness) ויעילות (Efficiency), ואנו סבורים שהתהליך המשתף הגדיל את סיכויינו להצליח בכך.

התוכנית סוקרת מנופים מרכזיים אשר יישומם צפוי לתרום במקביל הן לפיתוח המשק והן לשמירה על הסביבה:

 

מנוף 1 – רישוי ירוק מאוחד (One Stop Shop)

​כדי לחתור לשיפור בביצועים הסביבתיים בד בבד עם הגברת הצמיחה הכלכלית, מומלץ לאחד את תהליכי הרישוי הסביבתי המרובים הקיימים כיום למסגרת קוהרנטית אחת של חוק רישוי ירוק מאוחד. תהליך הרישוי המאוחד יתמרץ ראייה אינטגרטיבית, התייעלות במקור והטמעת חדשנות ירוקה כדי לקדם יישום הדרגתי של סטנדרטים וטכניקות סביבתיות מתקדמות במפעלים ועסקים. כדי להבטיח יציבות לעסקים מומלץ שההיתרים והרישיונות יקבעו תוך מתן ודאות בלוחות הזמנים ובאמות המידה. בנוסף, מוצג מתווה לקביעת היררכיה בטיפול בין השלטון המרכזי והמקומי, כאשר כל מתקן יפעל מול גורם רישוי אחד בלבד. על פי מתווה זה מוצע כי כלל תהליכים אלו יבוצעו תוך הטמעת עקרון השקיפות לציבור בהליכי הרישוי הסביבתיים.

על מנת לתמוך בתהליכים אלו יש לבחון את הקמתו של מנגנון להערכת טכניקות וטכנולוגיות שפותחו בישראל, ואינן מוכרות במסמכי הייחוס של האיחוד האירופי, לצורך הכרה בהן כטכניקות וטכנולוגיות מיטביות (BAT) שניתן ליישמן במפעלים ועסקים לשם עמידה בדרישות החוק.

 

מנוף 2 – מרכז ידע לצמיחה ירוקה

​כדי לסייע לתעשייה ולמגזר הפרטי לעמוד בדרישות הרגולציה ולהטמיע תהליכים של התייעלות סביבתית וייצור נקי נדרש לגשר על פערי ידע רבים הקיימים בתחומים אלו. על כן, הקמת מרכז ידע לצמיחה ירוקה מהווה נדבך מרכזי בתוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה. על פי התוכנית המרכז יהווה כתובת לעסקים החייבים ברישוי סביבתי או מעוניינים לקדם התנהלות בת קיימא. על המרכז להיות גוף דוחף ויוזם ולפעול כדי שמפעלים ועסקים ישקיעו בטכניקות וטכנולוגיות ירוקות חדשניות, יעברו לייצור ידידותי לסביבה ויצמצמו הוצאות.
 

מנוף 3 – צרכנות ירוקה

לדפוסי הצריכה של מוצרים ושירותים במשק השפעה רבה על הסביבה. על מנת להוביל לשינוי בהרגלי הצריכה של כלל הצרכנים במשק באופן אשר יפחית את פגיעתם בסביבה מומלץ לאמץ מגוון כלי מדיניות אשר ישפיעו על החלטות הקנייה ודרכי השימוש במוצרים ובשירותים: יצירת תשתית הידע לניתוח מחזור החיים של מוצרים ושירותים, מיסוי על מקררים לא יעילים אנרגטית, הקלות במס רכישה על בתים בעלי תו ירוק, פרסום הנחיות ברורות לפרסום ההצהרות סביבתיות בנוגע למוצרים ועוד.
 

מנוף 4 – רכש ירוק

​כצעד משלים לתמרוץ הצרכנים הפרטיים, מומלץ שהממשלה תציב דוגמה ותפעל להטמעת רכש ציבורי ירוק במוסדותיה. באמצעות הפיכת תהליך הרכש הציבורי לירוק יותר, ניתן להביא לשיפור משמעותי בביצועים הכלכליים הסביבתיים של הממשלה ושל השלטון המקומי – עד כדי חיסכון ישיר של כמיליארד שקלים למשלם המיסים. מהלך שכזה מבוסס על התייחסות לעלות המוצר על פני כל מחזור חייו (רכישה, שימוש, סילוק), ולא רק בנקודת הקנייה. בחלק משמעותי מהמקרים, רכש ירוק משתלם כלכלית בטווח הארוך, אך מחייב תמריץ כספי בטווח הקצר. מומלץ שסיוע שכזה יינתן למשרדי ממשלה ולרשויות מקומיות – על מנת לייצר תמריץ להשקעה הראשונית.
 

מנוף 5 – מסלול ירוק לחדשנות

​חדשנות סביבתית ישראלית בתחומי הקלינטק תתרום לביצועים הסביבתיים של חברות בארץ ובעולם ולצמיחת המשק. כדי לעודד חדשנות סביבתית ישראלית מומלץ להסיר חסמים להקמת אתרי חלוץ (Beta-sites) על ידי הסדרת הליך האישור הרגולטורי של מתקנים אלו ולפתח מנגנון לאישור טכניקות מיטביות (BAT) מקומיות. בנוסף, על מנת לקדם את המחקר האקדמי הבסיסי בתחום מוצע מתווה להקמת מרכז מחקר ייעודי בנושא ניהול משאבים ופסולות אשר גם יתרום להשבת מוחות וליצירה של קהילה מדעית בתחום.
 

מנוף 6 – תעסוקה ירוקה

המעבר לכלכלה ירוקה ישפיע על עובדים רבים במשק ויחייב פיתוח של כישורים חדשים. על כן, מוצע להטמיע את הידע החדש הנדרש הן במערכת הלימוד האקדמית והן במערכת ההכשרה המקצועית על בסיס הערכת הביקושים העתידיים בשוק העבודה. מומלץ לקדם יצירת מסלולי לימוד חדשים בתחומים הנדרשים, התאמות במסלולי לימוד והכשרה קיימים, ומערך של הסבה מקצועית ותמיכה בעובדים הנמצאים בסיכון כתוצאה מהשינויים הצפויים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו