תעשייה וסביבה

 
     
 

 ניתוח השפעות סביבתיות על בסיס מתודולוגיית LCA) Life Cycle Assessment)

 
 
 

רקע כללי

ניתוח השפעות סביבתיות על בסיס מתודולוגיית LCA) Life Cycle Assessment) תפס תאוצה בשנים האחרונות כמודל מוביל לכימות השפעות סביבתיות במגוון קטגוריות השפעה ולאורך מחזור החיים של מוצרים, שירותים, ותהליכים. חברות, ארגונים סביבתיים, ומשרדי ממשלה ברחבי העולם החלו משתמשים במתודולוגיה על מנת להעריך ולהשוות את ההשפעות הסביבתיות של חלופות שונות. בנוסף, חברות רבות משתמשות בכלי כאמצעי לזיהוי הזדמנויות לשיפור יעילות סביבתית של מוצרים ותהליכי ייצור שונים. כמו כן, קיימת היום מגמה לעידוד צריכה בת קיימא המבוססת על הנגשת תוצאות LCA לצרכנים באמצעות מנגנונים שונים כדוגמת תיווי ירוק.
 
 
טביעת רגל של שימושי מים (water footprint ) הבוחנת את השימוש במים לאורך כל חיי המוצר, או טביעת רגל ”פחמנית“ (carbon footprint) המנתחת את פליטות הפחמן הדו-חמצני לאורך התהליך הן דוגמאות מוכרות יותר לניתוח השפעה סביבתית לאורך מחזור החיים של מוצר או שירות, אך הן נותנות רק חלק מהתמונה הכללית. בניתוח נושאים סביבתיים על פי מחזור חיים .חשיבותה של בחינה אינטגרטיבית זו היא במניעה של העברת המפגע/הזיהום מערוץ אחד לערוץ אחר או לשלב אחר של חיי המוצר.
תקן ה- ISO ל- LCA יצא לראשונה ב 1999- ועודכן ב 2006- ומכיל סדרה של הנחיות לביצוע במאגד תקנים. התקן אינו מהווה הסמכה (בניגוד ל ISO14001- לדוגמא) אלא מגדיר את מתודולוגיית העבודה המובנית.
 
 
תרשים 1: ראיית מחזור חיים 
 
 

 
 
כפי שניתן לראות בתרשים מספר 1 להבדיל מגישת הייצור הנקי, המוגבלת לגבולות הארגוניים של החברות, ניתוח מחזור החיים מתייחס לכל שרשרת הערך של המוצר או השירות. הכלי מתבסס על ניתוח מחזור חיים שלם של מוצרים ותהליכים, תוך התייחסות לכלל השחקנים בשרשרת הערך של המוצר הכוללת תכנון ופיתוח, כריית חומרי גלם, ייצור, שיווק, הובלה, שימוש במוצר וטיפול במוצר בסוף מחזור החיים שלו. ניתוח זה מאפשר לזהות ולפעול לצמצום הנזק הסביבתי במקום היעיל ביותר בשרשרת הייצור, ובאופן הכלכלי ביותר שפעמים רבות מוביל גם לחיסכון.
 
 
אם התסקיר נעשה בהתאם לתקן ניתן לומר זאת כחלק מפרסום התוצאות אך לא ניתנת הסמכה למוצר. תוכנות המחשב המובילות הייעודיות לנושא מחויבות לתקן.
התקן מגדיר טכניקה לאיגום של תשומות ותפוקות רלוונטיות למערכת מוצר מוגדרת, הערכת ההשפעות הסביבתיות הקשורות במערכת זאת, ותרגום וניתוח משמעות התוצאות בהתאם למטרות התסקי . ר התקן מגדיר ארבעה שלבי ביצוע עיקריים כפי שמובאים בתרשים מספר 2 . 
 
  1. הגדרת מטרה והיקף: הגדרת “יחידה פונקציונלית”, המהווה בסיס השוואתי. מתוך הגדרה זו, נקבעים גבולות המערכת והתהליכים הנכללים בניתוח החל מתהליך כריית המשאב וכלה באספקת ולמשתמש הסופי, לרבות שלב השימוש.
  2. מאזן מלאים LCI : שלב איסוף כלל הנתונים, תשומות ותפוקות של כלל יחידות התהליך המרכיבות את מערכת המוצר או התהליך.
  3. הערכת השפעות סביבתיות: על פי נתוני המאזן מבוצעת הערכת ההשפעות הסביבתיות במושגים אחידים, ברי השוואה, בהתאם ליחידה הפונקציונלית שנבחרה.
  4. פירוש: בשלב זה מבוצע ניתוח מעמיק של תוצאות ונבחנות חלופות שונות לרבות ניתוח רגישות.
 
 
תרשים 2: שלבי ביצוע LAC בהתאם לתקן ISO14044 
 
 

 

 
 

 

במסגרת התקן ניתן הסבר מפורט לכל שלב כולל דוגמאות. את ניתוח ופירוש התוצאות ניתן לבצע לפי:

  • כל שלבי מחזור החיים בקטגוריה ספציפית
  • קטגוריות השפעה שונות לשלב ספציפי במחזור החיים
  • מבחר קטגוריות לאורך כל שלב מחיי המוצר וסה”כ
 

שימושים בתוצאות LCA

לתוצאות ניתוח LCA קיימים שימושים שונים. בהתאם למטרת הסקר ושימושיו, ניתן להחליט על רמת פירוט הביצוע והעמידה בהמלצות תקן ה- ISO . השימושים יכולים להיות פנימיים בתוך החברה כגון לבחון מצב קיים ולשפר תהליכי ייצור להגדלת היעילות כלכלית-סביבתית או לשנות את תכנון המוצר, לדוגמא החלפה של כימיקל מסוים או חומר גלם. תוצאות הניתוח משמשות לגילוי מוקדי ההשפעות הסביבתיות וניתן לבחון כיצד שינוי מסוים ישפיע על סל ההשפעות לאורך חיי המוצר. הניתוח יכול לשמש גם כבסיס לקבלת החלטות של הפסקת ייצור מוצר מסוים או שינוי טכנולוגיות מסוימות. בנוסף, ניתוח LCA יכול לשמש את החברה לתקשורת עם גורמים חיצוניים לחברה, לדוגמא מקור אינפורמציה מהימן לתוויות מידע אקולוגיות, שיתוף מידע סביבתי עם בעלי עניין באמצעות דווח, אתר אינטרנט וכו’. כמו כן ניתן להשתמש בתוצאות לקידום נושאי שיווק ואף להשוואה עם מוצרים מתחרים במידה וה- LCA מתבצע באופן מלא ושקוף בהתאם להנחיות תקן ה- ISO הכוללות גם ביקורת של צד שלישי.
בנוסף, חברות משתמשות גם בכלים לקבלת החלטות מבוססי מידע ,LCA שלא בוצעו על ידם אבל עדיין מספקים מידע חשוב ויכולים לשמש לצורך בחירת מוצרי גלם. לדוגמא קיימים כיום כלים ויזואליים להשוואת ההשפעות הסביבתיות של חומרי גלם שונים המבוססים על נתוני LCA קיימים שנותחו.
כלים אלו משמשים מעצבי ומתכנני מוצר בקבלת החלטות רכש ירוק ללא הצורך בביצוע LCA עצמי או בצורך להבנת המתודולוגיה עומקה.
 

תוכנות ובסיסי נתונים

​כיום, קיימים כלים ובסיסי נתונים שונים בעולם לביצוע LCA . חברות מסחריות מציעות חבילות תוכנה שונות לביצוע LCA הכוללות בסיסי נתונים שונים ומגוונים. בנוסף, מדינות שונות בעולם עסוקות בהקמת מאגרי נתונים לאומיים בעזרתם חברות וארגונים יכולות לבצע LCA עם נתוני אנרגיה, תשתיות, וחומרים מקומיים ללא הצורך להשקיע משאבים כל פעם מחדש על ידי החברות או הארגונים ובאיסוף וניתוח הנתונים לאותה מדינה. קיום בסיס הנתונים הלאומי מנגיש את היכולת לבצע LCA מקומי ומפנה לחברות זמן ומשאבים להתמקדות בהבנת התהליכים והנתונים הספציפיים שלהם. בישראל עדיין לא קיים בסיס נתונים כזה .
 

דוגמאות מחברות

​Levis – חברת הג’ינס הידועה בצעה ניתוח LCA ל 11- ממוצריה. תוצאות הניתוח הונגשו לקהל הרחב באתר האינטרנט של החברה.
Nestle – חברת המזון הגדולה משתפת פעולה במספר פרויקטים בנושא ה- LCA . כמו כן החברה פיתחה כלים לשימוש במתודולוגיית .LCA
Dupont – לחברה צוות שעוסק ב- LCA כבר כמה שנים, המידע על הפעילות מפורסם באתר החברה. לדוגמא בצעה החברה LCA לחומרי אריזה שונים, הדו”ח מפורסם לקהל הרחב וניתן להורדה.
Starbucks – החברה עבדה בשיתוף פעולה עם החברות International Natureworks ו- PE על ניתוח LCA לחלופות שונות לכוסות השתייה הקרה בהם מבוצע שימוש בסניפי הרשת המונגשים בדוח.
McDonald’s – החברה היתה אחת מהחלוצות בתחום כאשר בתחילת שנות התשעים ביצעה בשיתוף פעולה עם ארגון הסביבה Environetmnal Defense Fund תחת מיזם משותף ניתוח LCA לחלופות אריזה להמבורגרים. תוצאות הניתוח הסביבתית והכלכלי של החלופות הביא לכך שמקדונלדס ומתחרותיה החליפו את שיטת האריזה ועברו מקופסאות הפוליסטרן לנייר רב שכבתי.
 

איך ניתן להתחיל את התהליך?

​תהליך ביצוע LCA הינו תהליך ארוך ומורכב המצריך שיתוף פעולה בכל הרמות, החל מהנהלה הבכירה ועד למהנדסי התהליך והמוצר בשטח. מכיוון שיש צורך במיפוי מדוקדק של תהליכי הייצור, התשומות, והתפוקות, ישנה חשיבות עליונה לכך שצוות פנימי של החברה יעבוד על הפרויקט.
קיימות חברות ייעוץ אשר נותנות שירותי ביצוע LCA אך מכיוון שזהו תהליך מידול ארוך ופרטני שמבוסס על תהליכי הייצור בחברה, לעיתים אף כדאי ליצור צוות LCA ייעודי בחברה אשר יבצע את העבודה העיקרית, בליווי של איש מקצוע אשר ידריך לגבי המתודולוגיה, תקן ה ISO , שלבי העבודה, ניתוח התוצאות, וכו’.
השלב ראשון של התהליך הינו ההחלטה על הביצוע וחשיבה אסטרטגית על איזה מוצר כדאי לבצע את הניתוח בהתאם לקריטריונים של מכירות, ייחודיות, ומתחרים.
 

אתגרים

​ביצוע LCA , בייחוד לפי תקן ה- ISO , טומן בחובו אתגרים רבים. זהו תהליך ארוך ומורכב בו יש צורך באיסוף מידע מהימן ודקדקני. כמו כן נושאים כגון השוואה וקדימויות בין השפעות סביבתיות שונות, הקצאה יחסית של השפעות סביבתיות לתוצרי לוואי בתהליך, ונורמליזציה של התוצאות עדיין נמצאים בשלבי פיתוח של המתודולוגיה הנכונה לשימוש.

מאת: צרויה שבח

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו