מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 

 טפסי מסלול מענקים

 
 
 
 
 
שם השירותמטהמסלוליםמטהסוג מסמך  
  בקשה לפתיחת/עדכון זכאי בארץמסלול מענקיםטופס מקוון
  הצהרה ובקשה לתקנות לעידוד השקעות הון (התניית אישורים - שכר מינימום) מסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - בקשה לאישור תרומת ציודמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - בקשה להארכת מועד ביצוע הכוללת דוח תקופתימסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - בקשה למכירת נכסמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - בקשה לעדכון פרטי תאגידמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - בקשה לקביעת הגוף המלווה לתוכנית המאושרתמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - בקשה לקבלת מענק הנגבמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - דו"ח סופימסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילימסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - הצהרה בדבר אי-קבלת כפל הטבותמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - טופס בקשה להסרת שיעבודיםמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - טופס בקשה לרישום ייצוגמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - טופס בקשה ראשונית להקמה, הרחבה או העתקה של עסקמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - טופס הצהרה בדבר קיום חוקי סביבהמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - כתב ערבות אישית יחידיםמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - כתב ערבות אישית תאגידיםמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - פירוט ההשקעות בבניינים בתחום המפעל המאושרמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - פירוט ההשקעות בפיתוח קרקע בתחום המפעל המאושרמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - פירוט ההשקעות בציוד מיובא במסגרת התוכנית המאושרתמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - פירוט ההשקעות בציוד מתוצרת הארץ בתחום המפעל המאושרמסלול מענקיםקובץ להורדה
  מסלול מענקים - שמירה על דיני קניין רוחנימסלול מענקיםקובץ להורדה