מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 מסלולי כלכלה ירוקה

 
 
 
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בעלת יכולות מקצועיות ארגוניות, המאפשרות לה ליטול חלק במיזמים כלכליים ירוקים שונים. במהלך השנים פותחו קשרי עבודה ויחסי גומלין עם משרדי ממשלה ייעודיים: המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות.  
 
כאמור, חלק משיתופי פעולה אלה באים לידי ביטוי בקידום מיזמים כלכליים בעלי מאפיינים ירוקים מובהקים וסיוע במימושם באמצעות מסלולים שונים.​

האתגר העומד בפתחו של מרכז ההשקעות הוא להוות גורם מקצועי מבצע זמין, אשר יאפשר יישום תוכניות בין-משרדיות מורכבות לתועלת כלכלית חברתית ולשיפור הסביבה ברחבי המדינה.
 

מסלולי סיוע בתחום הכלכלה הירוקה:

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו