מענקים והטבות לפיתוח התעשייה

 
     
 

 סיוע בהשקעות בפרויקטים להקטנת פליטות של גזי חממה - הוראת מנכ"ל 4.21

 
 
סיוע בהשקעות בפרויקטים להקטנת פליטות של גזי חממה - הוראת מנכ"ל 4.21
המשרד להגנת הסביבה בשיתוף הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה והרשות לחדשנות, השיקו מנגנון המאפשר לקבל תמיכה בפרויקטים המביאים להתייעלות אנרגטית ולצמצום פליטות גזי חממה בתוכנית זו, הבקשות שיעמדו בתנאים יידונו בוועדה לפי סדר הגעתן ועד גמר התקציב.
 

מידע כללי

הממשלה גיבשה ואישרה תוכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה. לצורך כך הציבה הממשלה יעד של הפחתה משמעותית בצריכת חשמל ממקורות מזהמים בשיעור של 20% עד שנת 2020.
  
התוכנית מיועדת לכלל המגזרים במשק: תעשייה, תיירות, מסחר, שירותים, חקלאות, וכן המגזר הציבורי והמוניציפלי.
 
במסגרת התוכנית ניתן מענק של עד 20% מן ההשקעה המאושרת, המביאה להקטנה של פליטות גזי חממה.
בנוסף למענק השקעה ניתן מענק על טכנולוגיות ישראליות חדשניות בהתקנה הראשונה. מענק זה עומד על 25% מעלות הטכנולוגיה הישראלית החדשה.
 
בשנת 2014 הוקפאה התוכנית בהתאם להחלטת הממשלה, ובשנת 2015 היא בוטלה. התוכנית הוחלפה בתוכנית חדשה, בהתאם להוראת מנכ"ל 4.41.
 
 
 

אופן הסיוע

  • 60% מהמענק ניתן בעת ביצוע ההשקעה.
  • 20% נוספים יינתנו בסיום ההשקעה ולאחר אימות ביצוע ההפחתה שעליה התחייב היזם בתוכנית.
  • 20% עם קבלת דו"ח אימות נוסף על עמידה בתנאי התוכנית על ביצוע פליטות.

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו