לוגו: הרשות להשקעו ולפיתוח התעשייה והכלכלה
עצור

מסלולי הסיוע

 

 
 סיוע לפי חוק לעידוד השקעות הון
 
מסלולי תעסוקה
הטבות מס בנייה להשכרה למגורים
מסלולי כלכלה ירוקה 
מסלולים מיוחדים
לכל המסלולים